Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZTžp1 (292)


Vedno se je zgodilo ponoči,    vse    aretacije brez izjeme so se dogajale
ni bilo nikdar dopuščeno, da bi bile    vse    tri sile istočasno razmeščene na različnih
in znova napisane, spet in spet, ter    vse    brez izjeme natisnjene brez pripombe,
besed, kot so »izvrsten,« »čudovit,« in    vse    druge?
Partijke so bile    vse    enake.
   Vse    so bile nezavzetne tako, kot je Partija
»Njihova last je bila vsa zemlja,    vse    hiše, vse tovarne in ves denar.«
last je bila vsa zemlja, vse hiše,    vse    tovarne in ves denar.«
»   Vse    vojne,« je nedoločno odvrnil starec.
»Bila so imena vseh cerkva,    vse    londonske cerkve so bile v njej - vsaj
londonske cerkve so bile v njej - vsaj    vse    glavne.«
Mislil je, da je ravno tako neumna kot    vse    druge, da je njena glava nabita z lažmi
Pravzaprav so mu prišle na misel    vse    možnosti, da bi se povezal z njo, v
sprevodi, parole, igre, skupinski izleti -    vse    te oslarije.«
Evrazijo in Eastazijo, ni nikdar stabilna;    vse    tri sile si lastijo velikanska ozemlja
Pomembno je to, da    vse    tri sile že imajo v atomski bombi orožje,
   Vse    tri sile so samo še zmerom izdelovale
za odločilno priložnost, o kateri so    vse    tri verjele, da bo slej ko prej prišla.
drže, ali pa se hlinijo, da se je drže    vse    tri sile, je ista.
bi prelomilo načelo, ki se ga drže    vse    tri stranke, čeprav ni bilo nikoli
primerjavi z današnjo tiranijo so bile    vse    tiranije preteklosti površne in neučinkovite.
   Vse    pretekle oligarhije so izgubile oblast
bile manj košate, gube so izginile,    vse    poteze na obrazu so bile videti spremenjene;
»   Vse    druge, celo tiste, ki so nam bile podobne,
   Vse    dvoumnosti in vsi pomenski odtenki
Razen nekaj spodaj omenjenih izjem so    vse    sklanjatve, spregatve in stopnjevanja
idem, ideš, ide, idemo, idete, idejo,    vse    nepravilne oblike in izjeme pa so bile
   Vse    množinske oblike so se tvorile z dodajanjem
   Vse    te besedne vrste so se ravnale po starodavni
   Vse    besede, ki so zbrane, na primer, okrog
izrazu zlomisel, medtem ko so bile    vse    besede, ki so zbrane okoli pojmov objektivnosti
bilo treba posamič naštevati, kajti    vse    so bile enako pregrešne in načelno
pridobile moč s tem, da so si bile skoraj    vse    silno podobne.
pridobitništvo zaslužek - in prav tako imajo    vse    druge spretnosti svoje strokovno območje
sluh, mišljenje in tudi zdravje in    vse    siceršnje dobrine, ki črpajo svojo
»lahko presojamo tudi manjše;    oboje    si morajo biti podobne in imeti morajo
moremo živeti, četudi so pred nami    vse    jedi in pijače in so nam na voljo vsa
delujejo škodljivo in odtujujoče tudi    vse    tako imenovane dobrine, kakor so: lepota,
Kakor se mi zdi, so    vse    poklicne umetnosti bolj ali manj obrtniške.«
»No, nekaj, kar uporabljajo    vse    umetnosti, raziskave in znanosti, nekaj,
usmerjeno tja, kamor morajo biti usmerjene    vse    znanosti, kakor smo to pravkar rekli
razprava vodi do spoznanja, da so si    vse    obravnavane znanosti sorodne in druga
   Vse    druge znanosti zadevajo samo mnenja
V njej so    vse    znanosti dosegle svoj končni cilj.«
Nato si dejal, da so    vse    druge državne oblike zgrešene, če je
Sem sodijo    vse    slabe lastnosti, o katerih smo prej
let, druge pa, ki so prišle z neba,    vse    vesele, ker so se spominjale prizorov
različne; življenja vseh živali in    vse    oblike človeškega življenja; med njimi
Ko so bile    vse    duše izbrale svoje življenje, so po
   Vse    množice so strmele in govorile:
In njegove sestre, ali niso    vse    pri nas?
Ker se je ženin mudil, so    vse    podremale in zaspale.
Tedaj so    vse    družice vstale in pripravile svetilke.
S tem je povedal, da so    vse    jedi čiste.
   Vse    te hudobije prihajajo od znotraj in
bližnjega kakor sam sebe je več kakor    vse    žgalne in druge daritve.«
Trepetale so in bile    vse    iz sebe.
Obstopile so ga vdove, ki so    vse    imele solze v očeh; razkazovale so
pa tudi    vse    druge zapovedi so obsežene v besedi:
   Vse    stvari so sicer čiste, vendar pa je
Hvaležen sem jima ne samo jaz, ampak tudi    vse    Cerkve med pogani.
Pozdravljajo vas    vse    Kristusove Cerkve.
vesti, »zakaj Gospodova je zemlja in    vse    stvari na njej.«
   Vse    božje obljube imajo v njem svoj »dà«.
Zakaj    vse    te reči so senca prihodnjih, stvarnost
   Vse    vrste živali, naj letajo po zraku,
Tako bodo    vse    Cerkve spoznale, da sem jaz tisti,
odtegnilo, kakor če se zvije zvitek, in    vse    gore in otoki so se premaknili s svojih
   Vse    politike, fiskalna, dohodkovna in denarna,
   Vse    te tri delegacije se namreč bojijo
Tako so    vse    bruto plače, ki so manjše od 110 tisoč
750 tisoč znaša davek 8 odstotkov,    vse    večje plače pa bodo obdavčene 15 odstotno.
ravni posebej obravnavati, praktično    vse    pridružene članice pa podpirajo tudi
treh točkah: »V združeno Evropo sodijo    vse    evropske države, kar je vprašanje zgodovinske
rešitev, s katero bi morale soglašati    vse    pogajalske strani.
»   Vse    strani bodo morale privoliti v kompromise,
Gore    vse    polne snega, globeli in prepadov in
Planine    vse    polne vriskajočih pastirjev, vse polne
Planine vse polne vriskajočih pastirjev,    vse    polne ognjev in kresov.
so posedle tam, kakor bele golobice,    vse    stisnjene pod goro, in onemele pred
   Vse    stene se reže vame.
Vsi jazzi,    vse    muzike se mi smejejo, se mi rogajo,
pasejo se naše črede,    vse    njive, gaji, vrtne grede,
   Vse    štiri stene so hitele v daljavo.
   Vse    stene so se razrušile.
Toda kaj bi,    vse    te stvari so žalostne in res ne gre,
   Vse    »bitke« ne pomagajo nič.
tovarna podtalnih elementov, drugič pa so    vse    stene tako slabe in razpokane, da se
Sicer se ne ubijajo    vse    s temi mislimi.
Angeli so se zdele    vse    tiste besede votle in prazne: laž;
Toda Liniko    vse    te stvari kaj malo zadevajo.
Ti karamboli z življenjem in sploh    vse    večje nesreče, ki nas zadevajo nam
Obrisal si je potno čelo z žuljavo roko;    vse    sanje o novem življenju so se sesule
treh trgovinah je bil v službi, pa so    vse    propadle, trgovine so dandanašnji od
   Vse    vraže izginevajo počasi tudi na vasi,
   Vse    te
je spreobrnil in spoznal, da so bile    vse    njegove
Toda    vse    tiste pravljice so se odigravale samo
   Vse    te stvari so prišle počasi na uho tudi
ki ne bodo nikdar postale resnica;    vse    te stvari so zanj popolnoma nedosegljive.
Toda    vse    te misli so trajale komaj nekaj dni.
   Vse    njegove misli so spet zajadrale samo
Tok se je valil na fronti in    vse    oči so bile obrnjene tjakaj.
   Vse    te strašne stvari se niso odigravale
So že    vse    enake.
   vse    barake so bile tlakovane z debelim,
   Vse    babe so jezikale samo o Žefu Obrekarju,
hrepenenje, in če bi se nam izpolnile    vse    želje, bi bili brez hrepenenja; hrepenenje
trikrat ponesrečila ženitev, punce so    vse    doma in imajo že blizu štirideset let.
   Vse    te živali smo pri nas po nekem tihem
Strupene živali so bile    vse    kače razen slepiča.
A vendar me vsa utrujenost in    vse    bolečine niso ovirale, da bi si takoj
do kraja izgubljen, ko so potrgane    vse    njegove niti z naravo.
   Vse    pobožnosti, ki so bile nam namenjene,
   Vse    te stvari Venca niso več zanimale -
Toda    vse    molitve in vsa tolažba je bila zaman.
za nos, toda ko je sprevidela, da so    vse    njene prošnje zaman, se je zatekla
Njega    vse    te stvari niso vznemirjale.
hrepenenja, ki jih je izhrepenel, in    vse    bridkosti, ki jih je bil deležen, čisto
   Vse    te misli me niso prav nič razburile.
»Take se    vse    tako držijo,« je stvarno pripomnila
Nanco, ampak Nanca je bila že oddana in    vse    Štefucove grožnje in lomastenje je
   Vse    glave se zasučejo in obstanejo.
pa odrevenijo, ker se vanje upirajo    vse    oči.
   Vse    glave se spet zasučejo k njemu.
V dobre pol ure so    vse    poti prazne, vsa polja tiha, vsa vas
kakor bi se jim v možganih potrgale    vse    nitke treznega preudarka.
otožno gledajo skozi okno, kakor bi bile    vse    njihove sanje izgubljene za vekomaj.
   Vse    hlače bezljajo za njo.
vprašuje Travnikarjev stric, ki ga    vse    pretepaške zgodbe zelo zanimajo.
   Vse    tri se zdrznejo.
   Vse    oči so uprte vanj in mimo njega na
   Vse    oči gredo za njegovim pogledom.
»Bomo!« zagrmi in vseh grl hkrati in    vse    roke navdušeno in odločno ploskajo.
pade iz rok, kakor bi ga zapustile    vse    moči.
   Vse    mišice na obrazu se mu napno in oči
vzklikne Sova in potisne glavo naprej;    vse    poteze na obrazu se mu napno, kakor
mu ob komandantovem povelju zmehčale    vse    kosti.
Toliko jih je, da ne morejo    vse    v glavo.
   Vse    zelene barve so bile bolj temne.
   Vse    so se otepale in zmedeno vrtele glave,
kar sem dobro razumel, saj so vendar    vse    tiste dobrote prišle iz njegove domovine,
je bila čudovito lepa, kakor so lepe    vse    svetnice: z razpuščenimi,
spodnji poti, ki so po njej hodile    vse    tri Vojnačke in zadnje čase tudi Justina.
Zjutraj so se prizibale    vse    tri Vojnačke, vsaka s svojim dojenčkom
Prišle so    vse    tri z vso procesijo svojih otrok.
   Vse    pokrajine so čudovite: hiše so bele,
kako in kaj, so se takoj dvignile tudi    vse    Vojnačeve babe.
poznamo obraz svoje matere: domače so nam    vse    njene gube in gubice, poteze veselja
pa bi lahko tudi ti vedela, da niso    vse    resnice lepe kakor iz škatlice.
»Kakor se počasi zarasejo    vse    rane,«
»Ali so    vse    domače?«
»In so še    vse    doma?«
»   Vse   .
»   Vse    šmarnice so se odselile,«
nemira so se razgrinjale pred njim    vse    grdobije in vse muke njegove zaljubljenosti
razgrinjale pred njim vse grdobije in    vse    muke njegove zaljubljenosti iz otroških
so se zbudile v bližnjem gozdu tudi    vse    žlahtne ptice in odletele s preplašenim
Oglodane,    vse    bele kot brezkrvne utopljenčeve roke
   vse    misli zvirajo iz ljubezni ene,
ga niso mikale pisane stojnice ter    vse    dobrote in vsa čuda, ki so bila tam
»Prišla ti je na um kakor    vse    druge misli.
zdivjali skozme vsi tisti občutki in    vse    tiste misli?«
kvišku - in z njo so švignile kvišku    vse    oči.
Njegove trde roke so bile    vse    obtolčene in opraskane do krvi, a bile
»Toda prav v tem se skrivajo    vse    tiste lepe barve.
Tinka in Jelica, kakor pametno hodijo    vse    vaške punčke, za njima pa so kolovratili
»   Vse    pravljice so žalostne, saj so se porodile
ni mogel naprej v Caen, ker so bile    vse    vozovnice že razprodane.
Nič se ni videlo, kajti    vse    line so bile zaprte.
in ker so bile grede polne kalužnic,    vse    potke pa posute z novim peskom, se
Sredi gole ravnine v večernem miru so    vse    razpostavljene kopice gorele kot ognjeniki.
»Toda    vse    te ideje škodujejo kupčijam.«
   Vse    puhlice o starosti, spolu in temperamentu
   Vse    bolezni prihajajo od črvov.
   Vse    dobe so bile med seboj ločene s katastrofami,
Skoraj    vse    so se mu zdele še bolj trapaste kot
   Vse    igre, ki pridigajo o krepostih, so
Sicer pa    vse    ženske niso enake.
Seveda pa morajo    vse    podrobnosti peljati do istega cilja,
svojem malem udobnem svetu, ga niti    vse    krivice niso mogle ganiti.
Dedovanje je odpravljeno,    vse    premičnine in nepremičnine sestavljajo
Toda tega večera so bile    vse    oči uprte v mahagonijevo mizo.
objekt, enotnost, v kateri se združujejo    vse    razlike.
   Vse    so se pomikale proti cerkvi.
Potem so jima    vse    ženske pošiljale blagoslovljeni kruh.
Pred njima so se zvrstile    vse    mogoče lobanje: okrogle, hruškaste,
pomarančo okoli sveče in opozoril na to, da    vse    točke na površini niso hkrati osvetljene,
   Vse    vendarle niso namenjene zakonskemu
nemalo jih je umivalo otroke s slino,    vse    pa so grdo ravnale z njimi.
   Vse    te fantastične oblike na psihedelično
   Vse    vlade teh dežel po pravilu zanemarjajo
deročimi rekami po kanjonih, ki se    vse    iztekajo nekam dol v Tigris in Evfrat,
   Vse    pore so se mi odprle, teklo je z mene,
proizvajalnih sil, zato so v koranu tudi    vse    tiste dogme.
   Vse    za obdelavo uporabne površine so skrbno
Področje je torej vroče mrzlo,    vse    ceste, ki vodijo iz njega, so zastražene
Steze med njimi se    vse    stekajo na osrednji prostor, kjer sta
institucija, okoli katere so se razvile    vse    ostale norme obnašanja, ki jih Patani
so bile sovjetske izgube večje kot    vse    izgube zaveznikov v drugi svetovni
Naenkrat nisem več mogel usmerjati misli,    vse    so se sukale samo še okoli vedno bolj
Ha, ha, vse to racionalno obnašanje,    vse    pametne dnevne odločitve, načrtovanje,
   Vse    misli in dejanja, skupaj s seksualnimi
Potemtakem so    vse    stvari in dejanja, od najnižjih fizičnih
od nekdaj znan po tem, da smejo vanj    vse    kaste, kar je bila v Indiji sicer redka
Nisem mogel razumeti, kam so šle    vse    tiste ogromne količine riža.
pojasnim, da sem ladja in da morajo    vse    tuje ladje v tujih deželah razobesiti
se ob takih priložnostih vsiljevale    vse    sorte primerjave med življenjem za
zavidljivi ravni, vendar velja, da so    vse    prostitutke cepljene in da jih redno
naše počitniške prikolice, so bile    vse    moje zračnice zakrpane.
Kri mi je šinila v glavo,    vse    vitalne sile so zafantazirale, komaj
   Vsake    oči imajo svojega malarja, pravijo.
deli njegovega bitja - um, telo in    vse    njegove različne strune vsaka na svoj
Prisotne so skoraj    vse    humanitarne organizacije.
indijsko, kitajsko, vmes so se prodajale    vse    mogoče začimbe.
Takoj so bile    vse    prižgane.
Vasi so bile    vse    v zastavicah.
Tam, kjer so se barve,    vse    žive in pisane, zgostile v mavrico,
Mislim, da me je bolj kot    vse    medicine, še najbolj navdušil tisti
Potem so prišle    vse    sorte agonije.
Tako so bile    vse    sile usmerjene v isto stran voza in,
Okoli je živela slonovska trava in    vse    vrste tropskih živali od brolg do papig,
Avstralci imajo    vse    rajši domače stvari.
sovraštvo, želja, radost, žalost, in    vse    drugotne, ki iz njih sledijo.
predpostavlja, Kartezij že prej pravi, da so to    vse    tiste misli (pensées), ki niso niti
Glej čudo:    vse    zvezde so žive!
sem pri njej, pa pri tretji, četrti...   vse    zvezde kresnice so moje misli, cogitationes,
so moje misli, cogitationes, prav    vse   !
In zenica temè - to sem jaz:    vse    misli izvirajo iz mene in spet tonejo
Ampak, ali niso v filozofiji    vse    metafore nepopolne?
mišljenju in preprečuje, da bi bile    vse    misli zbrane v enem samem trenutku;
zaznavanju in preprečuje, da bi bile    vse    stvari zbrane v eni sami točki.
bivanje časa; čas je namreč deljiv,    vse    bivajoče deljive stvari pa morajo imeti
kateri so v časovnih enotah upoštevane    vse    tri razsežnosti prostora, tudi višina.
ukrivljenost je konstantna, na njej se    vse    vzporednice sekajo ne le enkrat, ampak
potegniti nobene vzporednice, ker se    vse    ”premice“ (ki so zdaj, evklidsko gledano,
Čeprav je vsaka drugačna,    vse    skupaj tvorijo čudovito celoto.
   Vse    ženske so odslej zbrane v eni sami,
   Vse    barve so zemeljske, v ognju kaljene,
vsi moji napori, da bi jih opisal, in    vse    trenutne slike, ki naj bi jih nekdaj
zamenljivi, če sta nerazločljivi, tj. če so    vse    njune lastnosti enake. (
V njem so    vse    stvari vsebovane in gibane; ob tem
bila formulacija ”v njem [Bogu] so    vse    stvari vsebovane“ lahko razumljena
sta sicer dvojnici, saj so običajno    vse    njune intrinzične lastnosti enake (na
moreta imeti neskladnih dvojnic, saj so    vse    žogice in opeke skladne, le če so enako
   Vse    spremembe prostora v duhovnem svetu
sledile oziroma se šele skozenj razumele    vse    druge modalitete časa, tudi fizikalni
podobno kot so v prostoru dostopne    vse    smeri.
iz učbenikov fizike nemudoma črtajo    vse    materialistične enačbe, vključno z
prostor, globalno gledano, izotropen:    vse    tri smeri v prostoru so načelno obrnljive
pripombe, da je za nas ljudi dobro, ker    vse    tri ”časovne puščice“ kažejo v isto
spada tudi primer s kavno skodelico) -    vse    molekule bi se namreč morale tako rekoč
ves čas enako razdaljo in razmerje,    vse    skupaj krožijo okrog Zemlje ravno tako,
bilo treba reči, glede na to da so    vse    zemlje vredne iste upravičenosti in
”Vidite skratka, kako so    vse    stvari v vesolju in kako je vesolje
Torej so oživljene    vse    stvari?
Po splošnem mnenju ne živijo    vse    stvari.
maloprej je rekel, da so oživljene    vse    stvari?
   Vse    cerkve so postale teater...“ [Spinoza
   Vse    fasete so enako oddaljene od središča
Res, le kako naj vemo, da niso    vse    stvari nujne?
vprašanje: le kako naj vemo, da so    vse    stvari nujne (kakor naj bi trdil Spinoza),
geometrijski ravninski lik, pri katerem so    vse    točke enako oddaljene od neke izbrane
upoštevamo dogovorjeno omejitev, da so    vse    fasete ”evklidske“ (torej da sicer
Sistemu [1804] nekje celo pravi, da so    vse    ”realne forme“ obenem tudi ”idealne
tulipana se kotí stoglava himera in    vse    njene tulpe sikajo s cvetnimi zublji
”horizonta dogodkov“ stekajo in končujejo    vse    svetovnice v izginjajočem prostoru‐času,
sploh ”ni definiran“, odpovejo tudi    vse    fizikalne teorije.
končno vesolje bi to pomenilo, da imajo    vse    galaksije svoj izvor v neki točkasti
množica zakonov, iz katere izhajajo    vse    puščice razlag, a je nikoli ne bomo
motnem jezercu sicer mnogo rib in da so    vse    enako dolge, namreč ravno pravšnje
kavarnice Le petit café zasedene že    vse    mize, največ je tu mladih, obeh spolov,
Če bo do tega prišlo, bodo    vse    pristojne inštitucije imele tiste naloge,
tako predlagatelj kot sindikati in    vse    tri univerze.
Vendar kaže, da bodo šle    vse    te zadeve v to smer.
mesto kot tako in mestna občina kot    vse    druge občine na nivoju lokalne samouprave.
zapisali, da so vsi dobesedno, če citiram "   vse    ustanove, ki so vladne".
spet najbolj neumno možno varianto,    vse    stvari se pa dogajajo samo v Moskvi.
Z razširitvijo EU bodo namreč    vse    nove članice začele uporabljati Unijin
prvem mestu Jakob in zdi se, da so    vse    niti v njegovih rokah.
obiskovalcev, po moji presoji so bile pokrite    vse    interesne sfere.
že na naslednjem treningu so kajpak    vse    misli šle k jutrišnjem derbiju, na
na katerega se skrbno pripravljajo    vse    skakalne države, se mi je nastop nazadnje
tedaj še ni vodil Zoran Đinđić, torej    vse    stranke, ki po zadnjih parlamentarnih
zapiskal melodijo, za katero so odšle    vse    podgane v reko in se utopile.
Napovedi so v resnici    vse    po vrsti rožnate, z najmanjšim možnim
prognocistične ter zgodovina Quina in    vse    iz cesarske biblioteke).
denarja po vojni, posluževale tudi    vse    zavezniške države.
   Vse    druge poti vodijo v uspeh, najprej
   Vse    vodilne kapitalistične države težijo
   Vse    banke so poslovale v socialističnem
premično in nepremično premoženje ter    vse    pripadajoče terjatve iz poslovnih razmerij.