Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZTžd3 (5)


Bilo je podobno    obema    polovicama gesla.
   Obema    je bilo nekam nerodno.
»K    obema   , da!« reče skoraj z naslado.
»   Obema   
»Lej, lej,« je rekel, »   obema    je prišlo na misel, da sva se podpisala