Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZTžd1 (52)


   Obe    sta gledali navzgor k njemu.
Vedel je, da zaradi tega    obe    stradata, a ni si mogel pomagati; čutil
bili dve mizici naravnost pred njim,    obe    pokriti z zelenim suknom.
   Obe    skupaj sta, kakor se zdi, nemogoči,
»Za vzgojo sta uporabni    obe   , najprej pa izmišljena, ali ne?«
ustrezna in z njo skladna vnanja podoba,    obe    z istimi temeljnimi potezami, potem
   Obe    nasprotujoči si strani pustošita polja
Po Draščkovih besedah sta    obe    strani soglašali, da bodo stavkajoči
sodišče še ni odločilo oziroma sta    obe    ponovno uvrščeni na četrtkovo sejo
Danes sta imeli tiskovno konferenco    obe    strani - vodstvo in centralni stavkovni
   Obe    je zatem v letih 1994 in 1995 večdesetkrat
sodišča, da morata do dokončne razsodbe    obe    strani izvajati vladni sklep.
podprlo sedem drugih svetnikov in tudi    obe    glavni komisiji za gospodarstvo in
Za zdaj ostajata aktualni    obe    možnosti, tako črtanje spornega člena
   Obe    strani sta se zavzemali za tekoče obratovanje
odtrgala kos njive, pa sta neke noči    obe    izginili.
»Kakopak!« je zamrmrala Mica in    obe    sta izginili za župniščem.
   Obe    bajti sta zelo stari, s slamo kriti.
   Obe    imata ob zunanji steni stopnice na
»A če človek pomisli, kaj sta    obe    Modrijanovi počeli z njim, a?
Modrijan z roko pokazal v Idrijco, sta    obe    široko odprli oči, zadržali dih in
drugi materializem iz kapitalizma,    obe    percepciji realnosti sta samo skregana
Pri tem sta imeli veliko opraviti    obe    velesili (Afganistan, Bližnji vzhod).
vlada tiho premirje, ki ga spoštujeta    obe    strani.
špic, zadnjo os, strgali pa sta se tudi    obe    žici in nosilke prtljage.
   Obe    sta bili mokri in goli.
neposredna enotnost obeh, zanjo pa    obe    nista isto, temveč sta nasprotni, ji
   Obe    sta zanjo drugo drugemu tuji bitji;
vsaj toliko oseb kot na Križanju,    obe    imata diagonalno kompozicijo, čeprav
še vedno desnica - drugače rečeno,    obe   , vsaka zase, sta enantiomorfa, in sicer
topološko drugačnem prostoru pa sta lahko    obe    homomorfa ipd.
   Obe    sta resnični, vsaka na svoj način.
Bi se morali, pa se ne - četudi sta    obe    najini uri še tako natančni!
antinomijo čistega uma“ pokazal, da sta    obe    tezi enako logično upravičeni... in
razširiti na ”mislečo substanco“, saj sta    obe   , razsežna in misleča, ista substanca,
Da,    obe    tezi govorita o meji jezika, vendar
zanikajoča volja, ki sta v nenehnem spopadu,    obe    nenehno delujoči, kakor ”težnost in
njeno svobodno odločitev dovolj, da sta    obe    možnosti enakovredni, da niti v prvi
S stališča logike sta    obe    razlagi sprejemljivi in sta lahko
<sum-over-histories> h kvantni gravitaciji, saj morata    obe    [teoriji] neizogibno dopustiti/priznati
številu pripomb, ki sta jih poslali    obe    univerzi in se ne nanašajo le na člene,
poleg LS še Športna loterija (ŠL), in    obe    fundaciji.
Ker    obe    fundaciji svoje cilje dosegata, predstavniki
gradili že nekaj dolgih tednov, sta se    obe    državni komisiji šele začeli pogajati,
obstajala, njene pristojnosti sta imeli    obe    entiteti v okviru BiH.
Zdaj    obe    entiteti čedalje bolj izgubljata atribute
Najbolje pri tem zaslužita    obe    smučarski zvezi (avstrijska in nemška),
- Cibona, Zagreb - Union Olimpija (   obe    ob 17. uri), Geoplin Slovan - Reflex,
- Reflex, Split - Pivovarna Laško (   obe    ob 20. uri), Crvena zvezda -
(Češ), 41. Kacafura, 46. Košanovič (   obe    Slo).
10, 16, 1, 6), 25. (18.) A. Černe (   obe    Slo) (23, dskv, 17, 27, 13, 25, 46).
letos po naključju vzel v roke, sta    obe    govorili o temnem kontinentu, o črni