Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcpsp6 (2)


neprestano gorje, ki vihra sem ter tja nad    njihovimi    telesi kakor valovanje plime.
sto Patani, Uzbeki, Tadžiki, skupaj z    njihovimi    prepričanji, predstavami in idejami