Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcpsp5 (15)


»Jaz sem sam sodeloval pri    njihovih    zaslišanjih.«
»Prav tako ne dekel in hlapcev pri    njihovih    hlapčevskih opravilih?«
Le‐to jim je potem opora pri    njihovih    filozofskih prizadevanjih.
šel od tam naprej učit in oznanjat po    njihovih    mestih.
se držite vsega, kar vam rečejo, po    njihovih    delih pa se ne ravnajte; govorijo namreč,
to, kar ukazuje postava, zapisano v    njihovih    srcih: o tem pričuje tudi njihova vest,
zaznamujemo služabnikov našega Boga na    njihovih    čelih.«
Na    njihovih    ustih ni bilo najti laži: neomadeževani
njegovo obličje in njegovo ime bo na    njihovih    čelih.
vino s sedežem v Parizu) in tudi po    njihovih    pravilih, velja, da je eno od šestih
imajo lepe plašče in nič lakote ni na    njihovih    licih.
Takrat pa se v    njihovih    srcih zdrami dotlej še neznan občutek.
počasi položijo na hrbet, k počitku; v    njihovih    srcih pa, ki so med delom rok malce
razlagajo z dejstvom, da jih ščitijo v    njihovih    telesih spravljeni Krišnini lasje in
Ali ste morda ob    njihovih    imenih pozabili, da imajo tudi oni