Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcpsp4 (15)


datumi postali nejasni, da je poznal    njihova    imena prej kot pa ime Velikega brata.
starih in so težila k temu, da obdržijo    njihova    stara imena in se spogledujejo z njihovimi
njihove duše bolj oblikujejo kot z rokami    njihova    telesa.
premoženje; sami pa potem kupujejo    njihova    posestva ali jim nanje posojajo denar
jim pridejo v pest in ob pogledu na    njihova    dela ne opazijo, da so le‐ta cele tri
postave bom dal v njihovega duha, v    njihova    srca jih bom zapisal.
»Dal bom svoje postave v    njihova    srca in v njihove misli jih bom zapisal,«
vesoljno sodbo nad vsem in da vsem dokaže    njihova    brezbožna dejanja, ki so jih zagrešili,
dobili po pošti, vsi drugi pa si lahko    njihova    imena in podatke o načinu žrebanja
Samo    njihova    imena človek prebere, pa ve, pri čem
je kakor nalašč postavljena tam za    njihova    politična prepričanja.
pekočega nateklo v    njihova    srca, morajo nad nekom razliti in tako
Upognil je    njihova    debla do tal; nobeno ni več pognalo.
muslimanskih skupnostih me je vkalupilo v    njihova    pravila obnašanja in reakcij.
prestrme, da bi pot lahko vklesali v    njihova    pobočja, zato se ta po pravilu stalno