Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcpse6 (2)


zaostajajo za resničnimi zvezdami in    njihovim    gibanjem, ki ga označujeta resnična
Tibetancev v Dharmasali predvsem povezan z    njihovim    poreklom iz višjih slojev družbe.