Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcpse4 (48)


pivo in predvsem kockanje so polnili    njihovo    notranje obzorje.
svoj smoter, porinejo Nizke nazaj na    njihovo    staro hlapčevsko mesto in sami postanejo
puščali, da je to do neke mere vplivalo na    njihovo    ravnanje.
premišljeno poskrbeli, da so uničili    njihovo    dostojanstvo.«
opravljati in se tudi ne smejo usposobiti za    njihovo    posnemanje; isto velja tudi za druga
temveč na njihovo notranjo dejavnost, na    njihovo    bistvo.
tem in poskusimo s tem uskladiti tudi    njihovo    rojstvo in prvo vzgojo.
petelinov; gotovo, pri Zevsu, paziš tudi na    njihovo    oplojevanje in razmnoževanje?«
imena ali pa se raztezajo tudi na vse    njihovo    ravnanje, ki naj ustreza tem imenom;
   Njihovo    sovraštvo imenujemo razprtijo.«
vzeti kot primer za zaljubljence in    njihovo    ravnanje, se strinjam s tem zaradi
zvezd vperjene naše oči, tako so na    njihovo    slišno, harmonično gibanje naravnana
oblast vladajočih v oligarhiji opira na    njihovo    premoženje, nočejo mladih ljudi z zakonom
voditelji ljudstva bogatim iztrgajo    njihovo    imetje in ga razdelijo med ljudstvo,
dobre za sviranje, in mu da navodila za    njihovo    izdelavo; izdelovalec pa se je dolžan
naravo ne prikazuje; tudi mu ni za    njihovo    pritrjevanje, če hoče doseči sloves
poti tiranov; nekatere so zajemale vse    njihovo    življenje, druge pa so bile v resnici
Pokaže mu vsa kraljestva sveta in    njihovo    slavo ter mu reče:
vojsko, da so pobili tiste morilce in    njihovo    mesto požgali.
Eden izmed pismoukov je slišal    njihovo    prerekanje in videl, da jim je dobro
tako da se tisto zemljišče zdaj po    njihovo    imenuje Hakéldama, to pomeni ‘njiva
v kanaánski deželi in jim razdelil    njihovo    zemljo v dediščino.
Odobraval sem    njihovo    početje in varoval oblačila njegovih
si bil ti, divja oljka, vcepljen na    njihovo    mesto in začel iz korenin črpati sočnost
sedanjih okoliščinah vaše obilje olajša    njihovo    pomanjkanje, da bo nekoč tudi njihovo
uzde, da so nam pokorni, usmerjamo vse    njihovo    telo.
je bilo dvesto milijonov; slišal sem    njihovo    število.
poklicu v Sloveniji izrekel priznanje za    njihovo    nesebično delo.
ohranjanje realne rasti plač in ne za    njihovo    povečanje, in spomnili na to, da so
so sindikati zapustili pogajanja, za    njihovo    nadaljevanje pa še vedno zahtevajo
ponudiš prst, zgrabi celo roko - saj je v    njihovo    dobro in prid."
tem, da se bo počasi že vse uredilo v    njihovo    dobro in prid.
prve slane, ki tako rada uniči še to    njihovo    poslednje upanje.
In nemara je vse    njihovo    življenje prav zaradi tega tako smotrno
tistega večera dalje vzljubijo noči,    njihovo    srce je občutljivejše za trpke besede
Zato sta si nakopala    njihovo    zbadanje.
gostom v obraz in nestrpno pričakoval    njihovo    mnenje.
brade ali las, samo da bi premagala    njihovo    omahovanje.
brez petelinov, ki bi jim osmislili    njihovo    kratko življenje vsaj z občasnimi čutnimi
svetu, in jim služi kot centrala za    njihovo    ravnovesje morale in seveda vzdržuje
zaupanje svojih ljudi in žanjejo predvsem    njihovo    sovraštvo, rešujejo najbolje tako,
vesolju, snovi in duhu... temveč tudi    njihovo    človeško in življenjsko ozadje, tisti
časovnih predmetov praviloma sežejo čez    njihovo    vsakokratno trajanje - analogno, kot
vesolji, ta pa seveda nujno predpostavlja    njihovo    mnoštvo, sicer ne nujno neskončno
Predlog se sicer nanaša na    njihovo    sodelovanje pri izvolitvi rektorja.
ki spoštujemo ljudi, ki spoštujemo    njihovo    premoženje, ki so ga podedovali od
poskrbel, da bodo izpolnjeni pogoji za    njihovo    nemoteno delovanje.
Agencija za radioaktivne odpadke (Arao) začela prenavljati    njihovo    začasno skladišče.