Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcpse3 (3)


mislim, bolj posvečal stvarem samim kakor    njihovemu    posnemanju, skušal bo kot spomin nase
morda pospremljena z nekaj ščuvanja,    njihovemu    pravičnemu vztrajanju pri ohranjanju
Pozdrav njim in    njihovemu    velikemu upanju.