Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcpse1 (78)


vetru nalahno majale veje brestov,    njihovo    listje pa je rahlo trepetalo kot prameni
nezadovoljni, kar se je včasih zgodilo, ni    njihovo    nezadovoljstvo vodilo nikamor, kajti
Bila je njihova radost in norost,    njihovo    blažilo in umstveno poživilo.
zajemale tudi - pravzaprav je bilo v tem    njihovo    bistvo - kretnjo, ki jo je napravila
nosili so nešteto različnih imen in    njihovo    relativno število, tako kot medsebojni
nosili so nešteto različnih imen in    njihovo    relativno število, tako kot medsebojni
Na koncu bo nastopilo    njihovo    prebujenje.
   Njihovo    pravo orožje je bilo neusmiljeno spraševanje,
slovarjem angleškega jezika je bilo    njihovo    število izredno majhno, njihov pomen
močan, velik, črn, mehak, vendar je bilo    njihovo    celotno število zelo skromno.
pripravljajo zakone, potem je lahko    njihovo    ravnanje zdaj pravilno, zdaj nepravilno?«
»Korist, ki jo sploh obrtnikom prinaša    njihovo    delo, izhaja očitno iz nekega skupnega,
govorom in slabim značajem, kakor si je    njihovo    nasprotje v sorodu z razumnim in dobrim
vzgojeni in kjer je bilo izdelano tudi    njihovo    orožje in orodje; ko je bilo to opravljeno,
kovano zlato pogosto prinaša nesrečo,    njihovo    zlato pa je neuskrunjeno.
vrli ljudje, ki poznajo zakone, če je    njihovo    delo in če so tudi sami v navzkrižju
»V resnici pa je    njihovo    življenje zelo prijetno.
vsem tem jim je prizaneseno, zato je    njihovo    življenje srečnejše, kakor je življenje
Zmaga čuvarjev je lepša in tudi    njihovo    vzdrževanje iz javnih sredstev je popolnejše.
Če tako ravnajo, potem je    njihovo    ravnanje pravilno in v ničemer ne grešijo
»Kakšno naj bo    njihovo    medsebojno razmerje in kako naj obravnavajo
spoznanja o stvareh, katerim velja    njihovo    mnenje, pa nimajo.«
ljubijo te predmete, ki se nanje nanaša    njihovo    spoznanje, kakor oni cenijo in ljubijo
izdano nevesto na cedilu, potem je    njihovo    življenje zlagano in njih nevredno.
V starosti pa ugasne    njihovo    zanimanje za filozofijo - z malo izjemami
Takó bo    njihovo    življenje srečno, po smrti pa lahko
»Predvsem ne sme šepati    njihovo    veselje do dela, se pravi: ne smejo
   Njihovo    osnovno razmerje tri proti štiri, povezano
»Seveda jih vidim, toda    njihovo    število je majhno, medtem ko večino,
»Potemtakem se ne čudimo, da je    njihovo    delo v primerjavi z resničnostjo slabo
»Blagor ubogim v duhu, ker    njihovo    je nebeško kraljestvo.
ki so zaradi pravice preganjani, ker    njihovo    je nebeško kraljestvo.
‘To ljudstvo me časti z ustnicami,    njihovo    srce pa je daleč od mene.
Niso še doumeli dogodka s hlebi, kajti    njihovo    srce še ni bilo dovzetno.
‘To ljudstvo me časti z ustnicami, a    njihovo    srce je daleč od mene.
A tudi v tem se    njihovo    pričevanje ni ujemalo.
na previs hriba, na katerem je bilo    njihovo    mesto sezidano, da bi ga pahnili v
   Njihovo    vpitje je postajalo čedalje glasnejše.
slišali besedo, pa so sprejeli vero, in    njihovo    število je naraslo na kakih pet tisoč.
Zakaj če sta njihov načrt in    njihovo    početje od ljudi, bosta propadla;
   Njihovo    grlo je odprt grob, s svojimi jeziki
njihov padec postal bogastvo za svet in    njihovo    pomanjšanje bogastvo za pogane, kaj
bogastvo za pogane, kaj bo šele prineslo    njihovo    polnoštevilno spreobrnjenje!
Zakaj če je    njihovo    zavrženje postalo sprava za svet, kaj
postalo sprava za svet, kaj bo šele    njihovo    ponovno sprejetje?
Čeprav so izkusile mnoge stiske, sta    njihovo    prekipevajoče veselje in njihovo skrajno
sta njihovo prekipevajoče veselje in    njihovo    skrajno uboštvo prerasli v njihovo
njihovo pomanjkanje, da bo nekoč tudi    njihovo    obilje olajšalo vaše pomanjkanje.
   Njihovo    mišljenje je pokvarjeno in njihova
kolikor odličnejše ime je dobil, kakor je    njihovo   .
   Njihovo    trpinčenje pa je bilo kakor trpinčenje
Oboji trdijo, da je    njihovo    ravnanje zakonito, ob tem pa nastaja
glavo, da so prah in umazana smet, da je    njihovo    življenje kratka minuta, nezadostna
   Njihovo    mesto je pri delu, drugje so povsod
»Kako kratko je    njihovo    življenje,« je rekel nekdo od otrok.
pasle sem ter tja in slišalo se je    njihovo    nenehno muljenje.
da iz njih delajo tepke in da je vse    njihovo    znanje omejeno na mistične neumnosti.
kot se od 12. stoletja naprej imenuje    njihovo    negostoljubno ozemlje z izredno mrzlimi
Deklice pa kot    njihovo    živo nasprotje.
   Njihovo    pokrivalo, ni podobno ničemur znanemu.
   Njihovo    materialistično, zgolj pozitivistično
prepojena z vero, iz katere izhaja    njihovo    obnašanje.
gredo ti tanki ciganski hudiči, to    njihovo    večno slaboumno spraševanje, to buljenje,
Spreminja se    njihovo    počutje in obnašanje.
ohranili nepremagljivo zaupanje, da je    njihovo    tradicionalno življenje pravi način,
   Njihovo    agitiranje proti buržoaziji, intelektualcem
prišli po tisto, za kar menijo, da je    njihovo   .
   Njihovo    število celo raste, s to razliko, da
po nekaj dneh pošljejo nazaj, saj je    njihovo    vzdrževanje predrago.
Je moje življenje isto kot    njihovo   ?
reči same so časnost; da so takšne, je    njihovo    objektivno določilo.
Vendar pa verjamem, da je    njihovo    življenje s tem delno prikrajšano.
V šestih letih se je    njihovo    število povečalo za 22,2 odstotka.
odstotka, v Avstriji in Nemčiji pa se    njihovo    število vrti okoli devetih odstotkov.
vem, študenti razumejo, da je važno    njihovo    lastno iskanje in razglabljanje.
Tu je to    njihovo    skupno zanimanje, verjetno bogata tradicija,
rezultatov, bi lahko mirno rekli, da je    njihovo    stanje tragično.
   Njihovo    prepričanje je doma v medlem spominu