Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcpme5 (7)


stvareh poročajo napačno o ljudeh: po    njihovem    je mnogo nepravičnikov, ki so srečni,
sledili našim zakonom ali ravnali v    njihovem    duhu v tistih stvareh, ki smo jim jih
so mi roke in me objemali, kot se po    njihovem    običaju objemajo prijatelji, ki se
otrokom lahko izrekel dobrodošlico v    njihovem    jeziku.
nasilja ali celo uničenja teh, ki so v    njihovem    smislu neverni.“ [prav tam, 71]
ki bi državam članicam pomagala pri    njihovem    nadzoru.
denar v bankah in bančnih entitetah na    njihovem    teritoriju.