Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcpmd1 (1)


Pitagora in Platon sta bila    njihova    učenca.