Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcpžp5 (18)


»Ure in ure preživljam pri teh    njihovih    prekletih kozlarijah po vsem Londonu.«
bilo to manj res, kadar si bil že v    njihovih    rokah.
ne, ali je to spoznanje vladajočih o    njihovih    čuvarskih dolžnostih, ali pa je naposled
ljudstvom in storiti vse, kar je v    njihovih    močeh.«
Učil je po    njihovih    shodnicah in oznanjal blagovest kraljestva.
Učil je po    njihovih    shodnicah in oznanjal blagovest kraljestva.
Učil je po    njihovih    shodnicah in vsi so ga slavili.
Ob    njunih    besedah so verniki enodušno povzdignili
besedo svoje milosti tako, da so se po    njunih    rokah dogajala znamenja in čudeži.
Noge jim hitijo prelivat kri, na    njihovih    poteh je uničenje in beda, poti miru
dobrin, so jim dolžni pomagati tudi v    njihovih    telesnih potrebah.
danes še enkrat ponovili, da gre pri    njihovih    zahtevah zgolj za ohranjanje realne
duhu in značaju zemlje, po ljudeh in    njihovih    šegah in navadah, pa je podobna pisani
pred sovražnim svetom, obenem pa v    njihovih    dolinah ohranjajo naravnost idealno
Bilo mi je zelo neudobno, v    njihovih    očeh sem bral novo upanje, predstavljali
V    njihovih    debatah ni toliko opravljanja, tistih
V    njihovih    rokah »neizvedljive« stvari postanejo
besedami« in pisal o hijenah na oblasti in    njihovih    žrtvah.