Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcpžp4 (39)


splošnih idej, se je osredotočilo le na    njihove    majhne, specifične težave.
zunanjim merilom bi lahko preveril    njihove    sodbe?
treba najprej paziti na pisce pravljic;    njihove    dobre stvaritve je treba sprejeti,
pripovedujejo otrokom in tako s pripovedovanjem    njihove    duše bolj oblikujejo kot z rokami njihova
lahko ropajo njihovo deželo in požigajo    njihove    hiše?«
naj bi vzgajala čuvarje, oblikovala    njihove    duše v harmoničnost, podobno glasbeni
prilizljivce, da bo bolj skrbel za    njihove    potrebe, da bo težko kaj nedovoljenega
drugih in ko ti pogosto spodbijajo tudi    njihove    trditve, zgubijo kmalu in popolnoma
bi jih opisali ter hkrati spoznali    njihove    napake in njim ustrezajoče ljudi.
obrtnike, čeprav se sploh ne razume na    njihove    dejavnosti.
rekli, resničnih stvari, temveč samo    njihove    pojavne oblike.
Jezus pa je spoznal    njihove    misli in rekel:
Ker je poznal    njihove    misli, jim je rekel:
Prihajal je v    njihove    shodnice po vsej Galileji, učil in
Vse    njihove    sosede je obšel strah in po vsem judejskem
On pa je vedel za    njihove    misli in je rekel možu s suho roko:
bom svoje postave v njihova srca in v    njihove    misli jih bom zapisal,« nato pa:
sem videl zver in kralje zemlje ter    njihove    vojske, zbrane, da se spopadejo z njim,
Gozd sabelj obdaja    njihove    sanje in hrepenenje po nečem daljnem,
Iz širokih obločnic je na    njihove    zagorele obraze lila luč.
prsih in se niso prav nič zanimali za    njihove    prošnje.
milo presojal in še bolj milo obsojal    njihove    lastne slabosti, grehe in pregrehe.
Parižana sta občudovala    njihove    roke in prevzelo ju je skoraj versko
zlatimi tiarami in v belih oblačilih ter    njihove    človeške žrtve z na hrbtu zvezanimi
Dopuščajo načela, zavračajo pa    njihove    posledice, razglašajo posledice, katerih
bolan kot večina, odtujen, če sprejmeš    njihove    fikcije...
zabavanju, zame pa zanimive, ker odkrivajo    njihove    vrednote.
Nimulah, ki je vse dni prevajal, je    njihove    zgodbe še razvlekel, bilo je mnogo
Tudi ko sem povedal, da v    njihove    konstrukcije predstav ne verjamem,
zaustavitev prakse, ki Tibetancem ropa    njihove    osnovne človeške pravice.
jih hranili in za povračilo uživali    njihove    strokovne usluge.
Veličina naj bi bila    njihove    podzavesti pripravila na prepustitev
hrane, ker morajo za zapornike skrbeti    njihove    družine, sam si pa tega, tako daleč
marajo, ker se derejo in na sploh motijo    njihove    mame, ki se v ašramu stalno zakajajo
zrcalne časovne replike galaksij, tj.    njihove    mlajše razvojne faze [gl.
Toda ne samo prisluhniti, ampak    njihove    težnje in pa želje ter mnenja upoštevati,
jim izdajo dovoljenje, da pregledajo    njihove    volilne finance na bančnih računih.
sramujem se jih, hkrati pa drugim oprostim    njihove   .
   Njihove    biblije in knjige je treba zapleniti.