Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcpžp3 (5)


nadalje pri tem, da našim čuvarjem in    njihovim    ženam pripadajo iste naloge.«
Bolj kot prej se bo prilagajal    njihovim    željam, jih z večjo vnemo poslušal
obrnjene v pravične in njegova ušesa k    njihovim    prošnjam,
zato v resni nevarnosti, da podleže    njihovim    sugestijam.
kolesom v rokah, vedno izpostavljen    njihovim    nevarnim destruktivnim energijam, ki