Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcpžp2 (37)


pomembna dejstva pa so bila izven dosega    njihovih    misli.
največjim dobrinam, ki jih naj imamo zaradi    njihovih    posledic, še bolj pa zaradi njih samih,
prostodušnosti, plemenitosti ter vseh    njihovih    sestra in nasprotij v življenju, ki
življenju, ki nas obdaja, in si njih in    njihovih    podob ne zapomnimo tu, kjer so, ter
nad otroki, ki jim je primešana snov    njihovih    duš.
prostosti jim ne damo tako dolgo, dokler    njihovih    duš ne uredimo podobno kot države,
bi ga poslušale in bi jih ozdravil    njihovih    slabosti.
bi ga poslušali in bi jih ozdravil    njihovih    bolezni.
katerih kri je bil Pilat pomešal s krvjo    njihovih    daritev.
Zakaj če so pogani postali deležni    njihovih    duhovnih dobrin, so jim dolžni pomagati
Milosten bom do    njihovih    krivic in njihovih grehov se ne bom
»Njihovih grehov in    njihovih    krivic se ne bom več spominjal.«
Nikar se ne ustrašite    njihovih    groženj!
vodá; in Bog bo obrisal vse solze z    njihovih    oči.«
Imele so nekakšne železne oklepe, hrum    njihovih    perutnic pa je bil kakor ropot bojnih
In obrisal bo vse solze z    njihovih    oči in smrti ne bo več, pa tudi žalovanja,
sočnimi izrazi na račun soposlancev in    njihovih    strank.
je, da v dokumentu niso upoštevali    njihovih    zahtev po razbremenitvi gospodarstva.
In pesem je pogreznjena na dno    njihovih    žalostnih duš.
cvetočega resja, od čebel, od vrb in    njihovih    mačic, od mladik, ki so se vijugale
sme ali pa le redko zapusti dvorišče    njihovih    trdnjavam podobnih hiš.
uradnikov, marksistov, učiteljev in    njihovih    družin.
Vplive ljudi in    njihovih    filozofij sem spustil, naj gredo, kamor
kot na primer računalnik, to je ena    njihovih    številnih sposobnosti.
Kolonialnih sahibov v pološčenih kočijah in    njihovih    finih dam v viktorijanskih čipkah seveda
nagajanja pri izdaji in podaljševanju    njihovih    viz.
Večina    njihovih    skupnosti se je naselila tam v tem
projekcijo svojih predstav, ki je posledica    njihovih    izkušenj s tujci, vendar je bilo večkrat
Vietnama in Kampučije, ki jih zaradi    njihovih    nevarnih idej žele Tajci držati pod
riževih polj sovražnikov in ogrožanje    njihovih    žensk in otrok.
si jih mažejo na obraz, nekdaj so iz    njihovih    karakteristik napovedovali usodo, pri
ogledujemo vse te odnose in pravila    njihovih    sprememb, ne da bi si bilo treba ob
dojemljiv samo preko reda in količine    njihovih    sprememb.“ [prav tam, 211]
je pri opekah razmerje med dolžino    njihovih    stranic enako.
tako zelo daleč, da ni mogoče izmeriti    njihovih    paralaks... toda pozneje se je vendar
v [času] t = 0 vsak poljuben par    njihovih    svetovnic.
pravi, da celo Peter in Barnaba zaradi    njihovih    besed nista več sprejemala gostoljubja