Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcpže6 (14)


našega razpravljanja o filozofih, z    njihovo    naravo.
Z    njihovo    pomočjo prodre do nehipotetičnega prazačetka
tebi, ti polagam na srce to naročilo: z    njihovo    pomočjo bojuj dober boj.
občinskimi svetniki, polnilo stolpce z    njihovo    širokogrudnostjo in socialnim čutom,
to, kar se je zgodilo s Tibetanci in    njihovo    domovino.
provincah, so bili impresionirani nad    njihovo    hitro adaptacijo.
umrlih pticam ljudožerkam, se je z    njihovo    podjetnostjo in smislom za posle Bombay
da v vasi živi Slovenec, poročen z    njihovo    hčerko.
zaspali v upanju, da se jim bodo z    njihovo    pomočjo uresničile sanje.
nepreštevnostjo posameznih bitij kot pa z    njihovo    števnostjo in končnostjo.
oddaljevanja galaksij premo sorazmerna z    njihovo    oddaljenostjo (razmerje ni več linearno
enakomerno razporeditvijo teles in    njihovo    veliko medsebojno oddaljenostjo v neskončnem
do pokojnine obrtnikov iz časa pred    njihovo    vključitvijo v splošen pokojninski
kinovstopnic in posledično bržkone z    njihovo    nižjo prodajo.