Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcpže5 (40)


zbrano silo, ki se nenadoma pojavi ob    njihovi    zaščitni četi in jim pretrga zveze
»Prepričan sem o    njihovi    pomembnosti.«
jih tem skrbneje izučiti in izuriti v    njihovi    obrti.«
mladi ljudje, gotovo to ne prispeva k    njihovi    preudarnosti.
še preostaja, ko že razpravljamo o    njihovi    dopustnosti ali nedopustnosti?
prinašaš posebne sreče,, in sicer po    njihovi    krivdi, ko imajo vendar državo v svojih
državo, kakor je po drugi strani samo v    njihovi    moči, da jo dobro vodijo in osrečujejo.
ali vidimo življenski cilj čuvarjev v    njihovi    čim večji osebni sreči, ali pa imamo
postav o zakonu, o spočenjanju otrok in    njihovi    vzgoji.«
nezadostne in četudi jih je obrtniško delo v    njihovi    stroki telesno iznakazilo in duševno
stvar idejo in označujemo stvari po    njihovi    ideji.«
»In ko bi v    njihovi    ječi prišel z nasprotne stene odmev,
videli lepo, pravično in dobro v vsej    njihovi    resničnosti.
Lotofagom in pred očmi vseh ljudi živi v    njihovi    družbi.
Učil je v    njihovi    shodnici, da so se zelo čudili in govorili:
V    njihovi    shodnici je bil ravno tedaj človek
se spolni beseda, ki je zapisana v    njihovi    postavi: ‘
té, temveč tudi za tiste, ki bodo po    njihovi    besedi verovali vame: da bodo vsi
njihovega življenja in se ravnajte po    njihovi    veri.
Očetom je: oskrbovati sirote in vdove v    njihovi    stiski in se ohraniti neomadeževan
zabredli v njihovo izprijenost in po    njihovi    krivdi se bo sramotila pot resnice.
pri pristojnih institucijah in se po    njihovi    razlagi ujema z devetim členom zakona
omenjenega sveta, ki bo razpravljal o    njihovi    stavki.
sestradati, pa bi se bili pustili zviti po    njihovi    volji in potrebi kakor voščena igrača.
Ugled ag se kaže v    njihovi    starosti, poreklu, izkušnjah, bogastvu,
Zaradi strogih pogojev življenja v    njihovi    deželi so odvisni od medsebojne pomoči,
jih govoriti o tem, ko sem čakal v    njihovi    pisarni na potni list...
prebivalstvom, ki ideološko ni bilo na    njihovi    strani, recimo umori uradnikov, marksistov,
vnaprej obveščeni, mnogi vojaki so na    njihovi    strani, oficirjem poročajo, da je vse
pomena za skupnost, sodelovanje pri    njihovi    izgradnji in vzdrževanju je dolžnost
Večino prostega časa pa sem prebil v    njihovi    čudoviti knjižnici.
brezdomstva, posledica negativnih dejanj v    njihovi    skupni preteklosti in da se morajo
skrbeli za blagostanje, varnost in mir v    njihovi    deželi.
V    njihovi    družbi ni prostora za individualca,
Pripovedovali so mi o    njihovi    črni magiji.
včasih z enim, drugič z več skupaj, in v    njihovi    podobi nisem videl ničesar, kar bi
Intrastat bo namreč podatke o    njihovi    menjavi s partnerji v drugih članicah
marsikaj, zlasti ko gre za nesreče po    njihovi    krivdi?
katero je precej hitro jasno, da bo na    njihovi    poti samo vmesna postaja.
administrativni patologiji afriških vladarjev, o    njihovi    nespodobnosti in korumpiranosti.