Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcpže4 (74)


Vso    njihovo    krutost so preusmerili navzven, proti
pripetljajev, ne da bi zmogel zajeti    njihovo    atmosfero, in bila so dolga, prazna
»Vse je obstajalo le v    njihovo    dobro.«
Za    njihovo    strukturo je vsekakor potrebno, da
videl kos papirja, ki je dokazoval    njihovo    nedolžnost.«
videl fotografije, ki bi spodbijala    njihovo    krivdo.
seveda kot pastir - ne redi ovac v    njihovo    korist, temveč jih redi za gostijo,
drugi, kakor da bi se sam trudil za    njihovo    korist.
»Upravičeno imenujemo to    njihovo    posebno nalogo.«
»kot    njihovo    občudovanja vredno lastnost.«
obravnavali, saj smo pretresli tako    njihovo    vsebino kakor obliko.«
skrb, zavira prizadevanje za vrline in    njihovo    preizkušnjo; kajti zmerom znova zbuja
zunanjo zaposlitev ljudi, temveč na    njihovo    notranjo dejavnost, na njihovo bistvo.
Vendar je treba ukreniti vse potrebno za    njihovo    varnost.
grškimi sovražniki: ali lahko ropajo    njihovo    deželo in požigajo njihove hiše?«
jih pri filozofih hvalili, kvarijo    njihovo    dušo in jo odtegujejo filozofiji.
jih ti razumeš, če ji boš pojasnil    njihovo    naravo in življenje, kakor smo to pravkar
obsoja na smrt; z zločinskimi usti pije    njihovo    kri; državljane pošilja v pregnanstvo
Če delom pesnikov odvzamemo    njihovo    umetniško lupino in podamo le njihovo
njihovo umetniško lupino in podamo le    njihovo    golo vsebino, potem pač veš, kako je
Ko je Jezus videl    njihovo    vero, je rekel hromemu:
Šel je od tam in prispel v    njihovo    shodnico.
Jezus je spoznal    njihovo    zvitost in rekel:
Ko Jezus vidi    njihovo    vero, reče hromemu:
On pa je poznal    njihovo    hinavščino in jim je rekel:
Grajal je    njihovo    nevero in trdosrčnost, ker niso verjeli
pa je z njimi deloval in potrjeval    njihovo    besedo z znamenji, ki so jih spremljala.
»Tebi bom dal    njihovo    slavo in vso oblast nad njimi, kajti
Ko je videl    njihovo    vero, je rekel:
Spoznal je    njihovo    zvitost in jim rekel:
svojega ljudstva v Egiptu in slišal sem    njihovo    tožbo.
Preračunali so    njihovo    ceno in ugotovili, da so bile vredne
odrešenje prešlo k poganom, da bi zbudilo    njihovo    ljubosumnost.
»Modre ujame v    njihovo    lastno zvijačnost,« in zopet:
grešite proti bratom in s tem prizadenete    njihovo    slabotno vest, grešite proti Kristusu.
njihovo skrajno uboštvo prerasli v    njihovo    bogato radodarnost.
Mnogi bodo zabredli v    njihovo    izprijenost in po njihovi krivdi se
javnih cestah, ki med drugim določa    njihovo    delitev na državne in občinske ter
dejstev relativno preprosto korigirati    njihovo    zmoto.
volilno množico, mi pa moramo prenašati    njihovo    voljo.
bolnikov je vzel v usta in potegnil vase    njihovo    sapo, s čimer naj bi pritegnil k sebi
Tako je    njihovo    prisotnost slišati že od daleč.
svobode, zato pa so tudi investicije v    njihovo    deželo veliko manjše kot v ostale dele
lezenja v rit in da jim država dovoljuje    njihovo    tradicionalno obliko sodstva, ki naj
plačevale pristojbine za varen prehod skozi    njihovo    deželo.
ki skrbi za otroke brez staršev, za    njihovo    izobrazbo in vzgojo.
   Njihovo    na pol nomadsko mobilnost so v zadnjih
Baje so bili stotistoči pobiti,    njihovo    kulturno drugačnost pa so na vse načine
komiteja, ki bi kompetentno analiziral    njihovo    situacijo v vseh treh deželah.
delaš za svoje otroke, rekoč da za    njihovo    perspektivo ni dovolj, če jih samo
Težko je dobiti    njihovo    mast.
njihovem lasišču zanesljivo povzroči    njihovo    impotentnost, njeno doživetje v ustih
A tale kozmos naj zamenjam za    njihovo    zlato kletko, za tisti njihov denar.
Spregledali so supermarkete in    njihovo    taktiko cenenosti brez kvalitet.
ljudem, ki niso pesniki, premagovati    njihovo    žalost, in prav to je pesnikovo poslanstvo.
notranje kote teh trikotnikov in računava    njihovo    vsoto.
sistemov“) zgolj relativne, saj za    njihovo    pojasnitev ni potreboval absolutnega
potuje v London, da bi poskrbel za    njihovo    izdajo...“
Zavest je nasploh nujna za    njihovo    ”konstitucijo“.
konstitutivna, pri katerih trajanje vzpostavlja    njihovo    predmetnost: melodija je primer časovnega
aeternitatis (s stališča večnosti), torej da    njihovo    nujnost razbira ”Božji um“, ne pa,
izkustveno načelno nedostopna; razlogi za    njihovo    nedostopnost so lahko različni, o tem
”aktualizem“ možnih svetov, ampak je za    njihovo    smiselnost nujen lewisovski ”posibilizem“,
pravilne mere avtonomije univerze in pa    njihovo    odgovornost ter javnost dela.
referendumu proti izločitvi, zato moramo    njihovo    voljo, izraženo na referendumu, tudi
prostor so upravni organi, pristojni za    njihovo    izdajo, dolžni seznaniti upravljalca
vendarle ohranili kulturno dediščino,    njihovo    tradicijo: Lahko bi se tudi tisti,
kaže na to, da vojska resno pričakuje    njihovo    udeležbo ob morebitnih operacijah v
obveščeni, da bo država odščipnila    njihovo    zemljo ali da bo celo podrla njihovo
njihovo zemljo ali da bo celo podrla    njihovo    kočo.
žvenketom razbitega stekla namreč v    njihovo    kuhinjo priletela ognjemetna raketa
tako kot marsikaj, kar bi pokvarilo    njihovo    lepo podobo navzven?
Na    njihovo    zahtevo je referendum treba razpisati,
ozemlju nekdanje Jugoslavije ne glede na    njihovo    individualno boniteto, saj je za devizne