Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcpže3 (15)


katerih notranjosti biva Eros in vlada    njihovi    duši, prirejajo slavje, vesele obhode
resnici; hkrati ustreza ta naslada najbolj    njihovi    naravi, ker je za vsakogar najboljše
In čudil se je    njihovi    neveri.
Pilat je razsodil, naj se ugodi    njihovi    zahtevi.
ga zahtevali; Jezusa pa je izročil    njihovi    volji.
torej hoteli zgrabiti, pa se je umaknil    njihovi    roki.
spoznanjem Boga, jih je Bog prepustil    njihovi    blodni pameti, tako da počenjajo, kar
Pridružim se    njihovi    pesmi in pojem.
poosebljena nesreča, ki utegne škoditi tudi    njihovi    družini.
Sovjetski komunizem je    njihovi    tradiciji prav tako tuj, kot bi bil
ki jim pomaga, jih lepša, je orodje    njihovi    duhovnosti za preseganje samih sebe,
Lesk in blesk Phnom Penha je bil    njihovi    tradiciji tako tuj, da si sebe v njem
Zavedajo se, da gre    njihovi    deželi dobro, velika večina je celo
filozof, marveč kot zdravnik; kljub    njihovi    telesni naravi pa lahko nanje duša,
odkritju neevklidskih geometrij in    njihovi    uporabi v sodobni fiziki in kozmologiji,