Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcpže2 (47)


Nikogar ni bilo za mizami v bližini    njihove   .
konec organizirane družbe in tako tudi    njihove    lastne oblasti.
pripravlja na pojedino, ali za izkupiček iz    njihove    prodaje, kot kak pridobitnik, nikakor
»Ne gre za poimenovanje    njihove    sposobnosti!
tako dobro izpira, ne more izprati    njihove    barve: mislim na predstavo o nasladi,
posamično pretresati in dokazovati    njihove    zgrešenosti, kar bi nas preveč zamudilo,
moramo lotiti vprašanja vladarjev in    njihove    izobrazbe.
Pri tem moraš preizkusiti moč    njihove    dialektike: kdo izmed njih se je sposoben
tak človek lahko obogati samo zaradi    njihove    nesposobnosti.
In očitno misli z modrimi ljudmi iz    njihove    okolice.«
propade zaradi pokvarjenih jedi, zaradi    njihove    starosti, plesnobe ali česa drugega,
drugega kakor jedi, propade zaradi    njihove    pokvarjenosti, torej zaradi tujega
mladosti prikriti, navadno proti koncu    njihove    življenske tekme v teku drugi prehitijo
Zaradi    njihove    nevere tam ni storil dosti čudežev.
Tako je Pavel odšel iz    njihove    srede.
Ti so Pavla potegnili iz    njihove    srede in ga odgnali v vojašnico.
Bogu neposlušni, sedaj pa ste zaradi    njihove    neposlušnosti dosegli usmiljenje,
Zato pojdite iz    njihove    družbe in se ločite od njih!«
da se je celo Bárnaba dal zavesti od    njihove    dvoličnosti.
gospodarsko službo za zagotavljanje    njihove    usposobljenosti za varen in neoviran
mirni in ponižni, toda pod pepelom te    njihove    ponižnosti še zmerom tli strupena žerjavica
Saj gre vendar tudi za dokaz    njihove    lastne izvirnosti!
prvotnih namerah iranskih mul glede    njihove    ekspanzije v smislu izvoza revolucije
To je del    njihove    kulture in morda jim ne škoduje v takšni
Ampak vedel sem, da zaradi    njihove    razburjenosti s spanjem ne bo nič.
Vendar nihče ni spremenil    njihove    biti.
luno je veselje mladeži in jačanje    njihove    kulturne identitete in pripadnosti.
Baje zaradi    njihove    varnosti.
na vse načine ovirajo pri izražanju    njihove    identitete.
Ime    njihove    dežele ‘Kambuja’ se je udomačilo po
sprostiti, ne vem, ali zaradi moje ali    njihove    zadrgnjenosti.
popolnim uničenjem aboridžinske kulture,    njihove    omike, ki je razvila kot način preživetja
subjekt sanj, ne glede na resničnost    njihove    intencionalne vsebine.
sploščenost ne more biti posledica    njihove    medsebojne privlačnosti) in kot je
čudežna zadeva, ki je ni moč razložiti iz    njihove    narave.“ [prav tam, 169]
predmetov na zemljo dejansko ni odvisna od    njihove    mase, ampak od zračnega upora, ki je
zgodi, da v nekaterih drobcih zaradi    njihove    skrajne majhnosti ali zaradi kake druge
pa tudi kaj je pri drobcih kriterij    njihove    različne popolnosti, in podobno.
indiferentna, čeprav cenjena kot dobra zaradi    njihove    institucije, ali dejanj, ki simbolizirajo
večnosti in neskončnosti, ampak s stališča    njihove    minljivosti in končnosti.
žarkov sploh ne vidimo faset in zato    njihove    strukture ne moremo opisati, saj bi
tostran horizonta zaznali učinke    njihove    ”onstranske“ prisotnosti... a vendar,
Saj je tudi od    njihove    vsebine odvisno, kako bodo urejeni
referendumu izglasovano odločitev, razen    njihove    besede ni tukaj nobenega drugega jamstva.
lahko gredo; nevarnosti so namreč del    njihove    službe. T. i. vojne laži so bile problem
domačem kraju, prav tako se vizije okoli    njihove    prihodnosti - služba, družina itd.
hlapčevstva Rima in jih spustil v svobodo    njihove    vesti - bravo, konec.