Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcmesp6 (3)


obrnil na Apolona, klical ga z vsemi    njegovimi    imeni, spomnil ga, kolikokrat ga je
njegovih sužnjev ter njega z vsemi    njegovimi    sužnji in drugo njegovo sodrgo vzdržuje;
drugemu, saj ste slekli starega človeka z    njegovimi    deli vred in oblekli novega, ki se