Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcmesp5 (18)


vohunov in saboterjev, ki so delali po    njegovih    navodilih.
(V    njegovih    šolskih letih, se je spominjal Winston,
angeli in takrat bo povrnil vsakemu po    njegovih    delih.
Pri    njegovih    vratih pa je poležaval revež, ki mu
On bo vsakomur povrnil po    njegovih    delih, in sicer z večnim življenjem
Gospod mu bo povrnil po    njegovih    delih.
stopinjah, on, ki ni storil greha, in v    njegovih    ustih ni bilo zvijače.
Že kdor ga pozdravi, sodeluje pri    njegovih    hudobnih delih.
in vsakemu izmed vas bom povrnil po    njegovih    delih.
izplačal, in povrnite mu dvojno po    njegovih    delih.
moje plačilo, da povrnem vsakomur po    njegovih    delih.
glas, ki ga je izrekel na sejah DZ ali    njegovih    delovnih telesih, in da poslanec ne
sama porodila v njem, zazvenela na    njegovih    ustih preprosto in domače, zavonjala
glasnim vreščanjem drla nad njim o    njegovih    mladih letih, o tem, da se mu po žilah
prištevati k čistim realistom; da je v    njegovih    delih precej pristnih epičnih momentov,
piše v veliki knjigi o Pakistanu in    njegovih    ljudstvih, ki jo je vlada te etnično
po spominu, doma pa bova, Janez, v    njegovih    delih poiskala najpomembnejše citate,
najvišjo možno tostransko popolnost, v    njegovih    poznih delih pa vlogo umetnosti prevzame