Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcmesp4 (19)


katerem je sedel, se je svetloba ujela v    njegova    očala in kazala Winstonu prazni ploščici
ki sta ga druga dva proučevala čez    njegova    ramena.
zdravnika kot osebo in hkrati tudi    njegova    navodila?«
križali, so si z žrebanjem razdelili    njegova    oblačila.
slekli škrlatni plašč in ga oblekli v    njegova    oblačila.
Ko so ga križali, so si razdelili    njegova    oblačila, tako da so žrebali, kaj bo
Ko so si delili    njegova    oblačila, so zanje žrebali.
zlato trstiko, da bi izmeril mesto,    njegova    vrata in njegovo obzidje.
Danes pa beremo    njegova    dela v vodilnih slovenskih revijah
posodo in kuhajo, mati pa prihaja pred    njegova    vrata, trka s palico po njih in ga
jasno je videl njegove izbuljene oči in    njegova    usta, ki so se odprla, da bi kriknila.
   Njegova    načela je razvijal v krogu zaupnih
Omeniti velja tudi    njegova    dela v poeziji in komentarje k slavnim
posamezniku, ki lahko krepijo in usmerjajo    njegova    dejanja družbeno pozitivno ali negativno.
presenetljivo, da so Holandci zasedli    njegova    izredno plodna vulkanska tla tako pozno.
Saj poznaš    njegova    glavna dela, Razpravo o metodi, Meditacije...?
Gre za    njegova    znamenita Predavanja k fenomenologiji notranjega zavedanja časa,
loki obokov za zapuščenim oltarjem na    njegova    peresa.
intelektualne blodnje Mitje Čandra in    njegova    nenavadna branja, lucidnost in širokopoteznost