Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcmesp3 (2)


kraljuje greh, tako da bi se vdajali    njegovim    poželenjem.
prihajala čimpozneje, da bi se izognila    njegovim    predavanjem.