Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcmesp1 (30)


   Njegova    junaštva so postopoma pomaknili nazaj,
Pogledal je navzgor in    njegova    očala so sovražno poblisnila v Winstonovo
   Njegova    prijateljstva, razvedrila, vedenje
   Njegova    debela marogasta lica so bila zdolaj
   Njegova    velika, polna lica so nebrzdano trzala.
   Njegova    usta so otekla v brezoblično maso češnjeve
   Njegova    usta so bila lepljiva in slabega okusa.
»Goldstein in    njegova    krivoverstva bodo živela večno.«
   Njegova    stegna so bila zdaj vsekakor širša
je odmeril s korakanjem po celici in    njegova    sključena ramena so postajala bolj
Kakšna so    njegova    prava čustva do Velikega brata?
nadležna lakota v trebuhu pozabljena in so    njegova    poprejšnja čustva do nje začasno oživela.
   Njegova    prizadevanja morajo veljati prav tako
nezvest, krivičen, odljuden in brezbožen;    njegova    vrata so odprta za vse grehote; tako
   Njegova    oblačila so se svetila bleščeče belo,
pride k luči, da se ne bi pokazala    njegova    dela.
resnici, pride k luči, da se pokažejo    njegova    dela, ker so narejena v Bogu.«
sovraži, ker pričujem o njem, da so    njegova    dela hudobna.
nedoumljivi so njegovi sklepi in neizsledna    njegova    pota!
Gospodove oči so obrnjene v pravične in    njegova    ušesa k njihovim prošnjam,
Ker so bila    njegova    dela hudobna, bratova pa pravična.
   Njegova    vrata se podnevi ne bodo nikdar zapirala,
senceh, kri mu dere v glavo, da so    njegova    lica že skoraj temno višnjeve barve.
Matic je zdaj vneto strgal,    njegova    široka stopala z dvignjenimi debelimi
Star je že,    njegova    ušesa so vsako leto bolj načipkana
do roba gozda, so njegove misli in    njegova    čustva delovala z bliskovito naglico:
radostnem nemiru so se spet razgrnila    njegova    otroška leta.
Začutil je, kako so    njegova    pljuča razširila krila in zaplala in
pojasnil Bouvard, potem pa dodal, da so    njegova    krstna imena François Denys Bartholomée.
»Se vam zdi, da so    njegova    dela dobro napisana?«