Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcmese4 (112)


Dosegli so samo to, da so mu ohranjali    njegovo    prepričanje ali upanje, da so ostali
prelivata mladost in življenjska moč v    njegovo   .
Na    njegovo    začudenje je dopolnila verze:
Vse se je vrnilo v    njegovo    bolno telo, ki se je trepetaje zdrznilo
obraz in štirje prsti so izpolnjevali    njegovo    zorno polje.
Vezi, ki so potiskale    njegovo    telo navzdol, so se zrahljale.
postavo, ki je hodila sem ter tja, v    njegovo    zorno polje in zunaj njegovega dosega.
   Njegovo    seksualno življenje, na primer, sta
je Trazimah odmeril nepravičniku za    njegovo    življenje?«
strani njunega resničnega slovesa in na    njegovo    mesto ne postaviš njunega varljivega
nanaša na obstoječe, s tem da spoznava    njegovo    bistvo.
ljudje, ki bi bili v strahu, da zgubijo    njegovo    prijateljstvo in pomoč?
omahljiva in brez moči, da bi doumela    njegovo    bistvo in ga bila tako gotova, kakor
Ko bi ga zdaj spomnili na    njegovo    prvo bivališče, na njegovo takratno
spomnili na njegovo prvo bivališče, na    njegovo    takratno znanje in na sojetnike - kaj
razumeti, da te znanosti očiščujejo človeku    njegovo    duhovno oko in mu ga obujajo k življenju,
strani posluša očetove besede, doživlja    njegovo    početje iz najožje bližine in ga primerja
državljani mu jo dajo, ker se bojijo za    njegovo    življenje, zase pa si obetajo najboljše.«
tiranovega življenja, temveč zna prodreti v    njegovo    jedro.
tiranom pod isto streho in spremljal    njegovo    domače življenje, ki je videl njegovo
njegovo domače življenje, ki je videl    njegovo    vedenje do svojcev in ga potemtakem
»Ali ni, dragi Glavkon,    njegovo    življenje skrajno bedno?
in mukah; tako mora biti z njim, če    njegovo    življenje ustreza državi, ki ji vlada.
pogosto vidijo morskega boga Glavka; ti    njegovo    prvotno stanje komaj prepoznajo, ker
se mogla vzdržati in si je izbrala    njegovo    življenje.
duh in mu ugrabi, kar je vsejano v    njegovo    srce.
»Spravi meč na    njegovo    mesto, kajti vsi, ki primejo za meč,
močnega ne zveže; šele tedaj bo oropal    njegovo    hišo.
zvedeli Janezovi učenci, so prišli, vzeli    njegovo    truplo in ga položili v grob.
pride vanj od zunaj, ker ne pride v    njegovo    srce, ampak v želodec, in se nato izloči?«
Iščite prej    njegovo    kraljestvo in vse to vam bo navrženo.
tega so mu zatožili, češ da zapravlja    njegovo    premoženje.
Kdor pa sprejme    njegovo    pričevanje, potrdi, da je Bog resnicoljuben.
tistega, ki me je poslal, in dovršim    njegovo    delo.
Prišel je torej in snel    njegovo    telo.
   Njegovo    bivališče naj bo opustelo, nihče naj
ki ga vidite in poznate, veroval v    njegovo    ime, mu je to ime dalo moč; in vera,
ljudstvo za sabo; tudi tega so ubili in    njegovo    gibanje je propadlo.
Kdo bi mogel prešteti    njegovo    potomstvo?
‘vražar’, to namreč v prevodu pomeni    njegovo    ime, jima je nasprotoval in skušal
Operi se svojih grehov in kliči    njegovo    ime!’
Ker je obtoženi vložil priziv na    njegovo    veličanstvo, sem odločil, da ga pošljem
skuša ugoditi bližnjemu, in sicer v    njegovo    dobro in njegovo spodbudo.
Poznate    njegovo    preizkušenost, ker je z mano kakor
odsvit njegovega veličastva in odseva    njegovo    bistvo.
hvalno daritev, sad ustnic, ki slavijo    njegovo    ime.
Na lastne oči smo videli    njegovo    veličastvo.
je preklinjala Boga: preklinjala je    njegovo    ime, njegovo bivališče in tiste, ki
preklinjala Boga: preklinjala je njegovo ime,    njegovo    bivališče in tiste, ki prebivajo v
tistih, ki so nosili napisano na čelu    njegovo    ime in ime njegovega Očeta.
bi izmeril mesto, njegova vrata in    njegovo    obzidje.
Gledali bodo    njegovo    obličje in njegovo ime bo na njihovih
sivi steni in kaplja izpod stropa na    njegovo    ležišče.
Najprej bo prebrala    njegovo    pismo.
misli na ničevost tega sveta in na    njegovo    blato, ki nam sega že do vratu, misli
časih, sta močnik in zelje napolnila    njegovo    doraščajoče lačno telo in ravno tako
prijetno, da bi kdo vtikal prste v    njegovo    srce.
Potem so mu vrnili    njegovo    edino bogastvo, prazno ptičnico, -
Polnilo je    njegovo    srce s tisto grenkosladko tesnobo,
tudi Martina Jakončiča in še podžigalo    njegovo    pričakovanje.
prvo prebujenje, je začelo kapljati v    njegovo    srce ob napovedi svetovne vojne in
Šele ob napovedi vojne se je    njegovo    srce prvič zganilo.
Seme hudičevo je padlo v    njegovo    srce.
nanj in na njegovo streho pa celo na    njegovo    odpuščanje.
se Zinka ni niti najmanj zmenila za    njegovo    vprašanje, si je Moj Jezus odgovoril
otožne bridkosti, ki jih je noč točila v    njegovo    ganjeno srce; zbiral je rime in iz
Za    njegovo    srce se seveda niso zanimali - in prav
se je žalost v močnem curku točila v    njegovo    srce.
natančno čutil, kako se seli samota v    njegovo    srce.
in psoval, pač pa je mirno prenašala    njegovo    zmerjanje in ga celo prisrčno božala
neomajno, tako neomajno, da je omajalo    njegovo    trdno prepričanje: globoko v sebi zdaj
Stopi na    njegovo    mesto!«
se je prikazal, brž ko sem izrekel    njegovo    ime.
»In zdaj pijva na    njegovo    zdravje!«
zahvaljevale s tem, da so otroku izbrale    njegovo    ime.
zganiti jezika, toda njen glas je zganil    njegovo    velikansko telo.
in več pameti, kakor je potrebno za    njegovo    življenje, zato se z življenjem ne
Vsi ti glasovi tečejo skozi    njegovo    rahlo telo ter ga vznemirjajo in polnijo
Slišati je bilo    njegovo    pritajeno šepetanje, potem
Vsi smo začudeni gledali    njegovo    početje.
Obsojenec je naslonil glavo na    njegovo    rame in drhtel.
je teta takoj podprla    njegovo    vabilo.
S tistim dnem se je v    njegovo    srce naselil nemir, ki je bil radosten;
kovač pa je z vso resnobo presojal    njegovo    telo in si v mislih prikimaval:
dolini, sem spet zaslišal klopotec, in    njegovo    klopotanje me je obtoževalo.
In tako je postala tudi    njegovo    ime.
povedal norček, da bi si župnik zapomnil    njegovo    ime.
misli poiskala Jernejevo arniko in    njegovo    trikrat žgano žganje ter si pripravila
odgovorila, ker se je spet zamaknila nad    njegovo    glavo.
glavo in kakšni občutki so pretresali    njegovo    srce.
In tudi v spomin na    njegovo    trpljenje cvetijo maki rdeče kot daje
Šlo je za vse    njegovo    bogastvo, sestavljeno iz dediščine
prosila za čast, da bi smela obiskati    njegovo    posestvo.
Opustila sta Anquetila, kajti    njegovo    bedasto razmišljanje se jima je uprlo.
kajti zmaga ljudstva je razveselila    njegovo    rodoljubje.
Bouvard, ki se ni zanesel na    njegovo    znanje, je prebrskal vso knjižnico
tedanjega mira kneza kanjutskega in na    njegovo    mesto na tron v Baltitu, kot se je
prestolnico, pregnali cesarja in na    njegovo    mesto postavili svojo majoreto.
Za    njegovo    funkcioniranje, kot so umivanje, preoblačenje,
naredilo novega boga in Budine izkušnje in    njegovo    sporočilo spravilo na nivo rituala.
Skozi    njegovo    pristanišče gre vsaj pol indijske blagovne
odhod v Avstralijo, našli 263 pisem na    njegovo    ime.
No, in eden med njimi, Štefan -    njegovo    ime sem si dobro zapomnil - je rekel,
vedeti, kaj kak prizor pomeni, in poznati    njegovo    zgodovinsko ozadje, saj takšno védenje
spreminjajo v mesečeva gorovja, zdaj    njegovo    svetleče obličje prepredajo daljno‐bližnje
govoriti, da je, ko pa je edini razlog za    njegovo    bivanje ta, da ga ne bo?“ [prav tam]
Odtod je treba razumeti tudi    njegovo    enačenje Božjega zakona (ali zakonov)
zaznava dva ”atributa“, ki določata    njegovo    bistvo: ”razsežno stvar“, tj. snov,
Ali veste za    njegovo    ime?
predlagatelj je najavil 20 minut časa za    njegovo    pojasnjevanje še predlaganega zakona.
preživel in nosi münchenski center    njegovo    ime.
Poglejte Josepha Konrada in    njegovo    Srce teme.