Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcmese1 (162)


dvigalo kvišku Ministrstvo resnice,    njegovo    delovno mesto, velikansko in belo nad
Miselni policiji; in v takih trenutkih se je    njegovo    srce odprlo za osamljenega, zasmehovanega
   Njegovo    pero je nasladno drselo po gladkem
srečno življenje, ki nam ga je podarilo    njegovo    modro vodstvo.«
je pravil, da mora biti nekaj izjem,    njegovo    srce pa tega ni verjelo.
moral biti neznansko močan, zdaj pa je    njegovo    telo lezlo narazen, se nagibalo, napihovalo
   Njegovo    upanje je šlo spet po vodi.
   Njegovo    srce je poskočilo.
Norost, norost, je nenehno pravilo    njegovo    srce: zavestna, svojevoljna, samomorilska
soba, in korala je bilo Julijino in    njegovo    življenje, pritrjeno v nekakšno večnost
»   Njegovo    ime mi je ta trenutek ušlo iz spomina.«
zdelo, da se je razgrnilo pred njim vse    njegovo    življenje kot pokrajina na poletni
Zdelo se mu je, da    njegovo    telo nima samo šibkosti zdriza, temveč
tistih nekaj razkošij, ki jih uživa -    njegovo    veliko, lepo opremljeno stanovanje,
   Njegovo    opravilo je, da deluje kot žariščna
Ali pa je bilo to samo    njegovo    drhtenje.
   Njegovo    telo se je zravnalo in zdelo se je,
   Njegovo    telo je zletelo prek celice in pristalo
   Njegovo    vedenje se je spremenilo in postalo
Ni je nehal ljubiti;    njegovo    čustvo do nje je ostalo isto.
   Njegovo    telo je bilo zdravo in krepko.
Kakor po instinktu je vedel, da jih    njegovo    početje nič ne zanima.
To je bilo    njegovo    življenje, njegova smrt in njegovo
njegovo življenje, njegova smrt in    njegovo    vstajenje.
   Njegovo    zanimanje je spet splahnelo.
moči, temveč mu je k slavi pripomoglo    njegovo    mesto.
Vse    njegovo    govorjenje in delovanje je naravnano
ni popolnoma prepričalo ne tvoje ne    njegovo    dokazovanje.
7. »Kaj je pogum in kje je    njegovo    mesto v državi, in zaradi katerega
nekaj želi, potem s tem mislimo, da    njegovo    poželenje velja celotni stvari in ne
Povrhu je    njegovo    znanje o pomorstvu sila pomanjkljivo.
prid pravega ljubitelja znanja, da je    njegovo    bistvo v tem, da se bori za to, kar
otroki v vsem odlikuje, posebno če ima    njegovo    telo iste prednosti kakor duša.«
   Njegovo    mnenje bo, da je treba spoznati resnična
»Ko bo zvedel za resnico, bosta    njegovo    spoštovanje in pozornost do njih popustila,
naravi je tudi nekaj lakomnosti, in    njegovo    razmerje do čiste kreposti ni neoporečno,
demokratskega človeka, njegov značaj in    njegovo    življenje, ali je srečno ali nesrečno.«
Kakšno pa je    njegovo    življenje?«
Takšno je, kajne,    njegovo    življenje?«
»In    njegovo    nasprotje sodi k slabemu delu v naši
namreč predstavljaj takole: kakor telo    njegovo    zlo, bolezen, izčrpava in uničuje in
Tudi    njegovo    popotovanje od tod v onostranstvo in
sebi razdeljen, kako bo potem obstalo    njegovo    kraljestvo?
Kralj Heród je slišal o Jezusu, kajti    njegovo    ime je postalo znano.
mi je storil on, ki je mogočen in je    njegovo    ime sveto.
»Janez je    njegovo    ime.«
tudi satan razdvojen, kako bo obstalo    njegovo    kraljestvo, ko pravite, da z Bélcebubom
močni z orožjem varuje svoj dom, je    njegovo    premoženje varno.
Veter veje, koder hoče,    njegovo    šumenje slišiš, pa ne veš, odkod prihaja
Tisti, ki je videl, je pričeval in    njegovo    pričevanje je resnično.
pričuje in je to napisal, in vemo, da je    njegovo    pričevanje resnično.
Maziljenca, da ni bil prepuščen podzemlju in    njegovo    telo ni videlo trohnobe.
Zakaj    njegovo    življenje je vzeto z zemlje...«
je vložil priziv: dokler ne razsodi    njegovo    veličanstvo, hoče ostati v ječi.
   Njegovo    srce vam je še posebej naklonjeno,
vse kot glavo Cerkvi, saj je Cerkev    njegovo    telo, polnost njega, ki do dna prešinja
glava Cerkvi, ker jo je odrešil, saj je    njegovo    telo.
   Njegovo    ime pomeni kralj pravičnosti, ker pa
Vsakega skuša    njegovo    lastno poželenje, ki ga vleče in zavaja.
veselili in radovali, ko se bo razodelo    njegovo    veličastvo.
Svet in    njegovo    poželenje mineta; kdor pa spolnjuje,
treba, da vas kdo drug uči, saj vas    njegovo    maziljenje uči o vsem.
ust mu je segal oster dvorezen meč,    njegovo    obličje pa je bilo kakor sonce, kadar
In prebival bo z njimi, oni bodo    njegovo    ljudstvo in Bog sam bo z njim.
Svetišča nisem videl v njem, zakaj    njegovo    svetišče je Gospod, Bog, vladar nad
Gledali bodo njegovo obličje in    njegovo    ime bo na njihovih čelih.
   Njegovo    osrednje izrazno prizorišče pa je bilo
   Njegovo    premoženje je vredno nekaj več kot
črnem penečem se vinu je šumotalo vse    njegovo    življenje, od začetka do danes.
Kakor je    njegovo    telo okorno, je okorno njegovo občutje:
Kakor je njegovo telo okorno, je okorno    njegovo    občutje: napravil je križ čez vse,
ničevo in bedno je pravzaprav bilo    njegovo    življenje.
kakor se je zadnje dni uradno glasilo    njegovo    ime.
Toda    njegovo    vprašanje so prevpili Furlani, ki so
lovil ravnotežje, ter se nasmehnil; vse    njegovo    telo je bilo prevzeto od vožnje, v
   Njegovo    srce je bilo polno neznanega veselja,
ne bo hotela verjeti, da je vse to    njegovo   .
Toda    njegovo    posestvo je bilo že preobremenjeno.
Venc Poviškaj vrnil iz ječe, je bilo    njegovo    že od rojstva nestanovitno telo precej
nestanovitno telo precej zrahljano,    njegovo    čisto srce pa je bilo do vrha napolnjeno
za korak naprej - v bistvu je bilo    njegovo    poslednje dejanje korak nazaj.
Fratnik, kakor se je uradno glasilo    njegovo    ime, ali Venc Poviškaj, kakor so ga
Toda    njegovo    stikanje za orožjem se je kruto maščevalo.
izročil poziv, je Vencu vztrepetala roka,    njegovo    srce pa je zahrepenelo, da bi šel ta
pomlad, Venca pa je vselej, kadar je    njegovo    oko zagledalo poziv na črvivi mizi,
sposoben braniti svoje domovine, ker je    njegovo    telo kakor tudi njegova pamet za dobrega
bilo kakor nekoč, samo nič več ni bilo    njegovo   .
Venc Poviškaj vrnil iz ječe, je bilo    njegovo    telo precej zrahljano, njegovo čisto
bilo njegovo telo precej zrahljano,    njegovo    čisto srce pa je bilo do vrha napolnjeno
zaman čakala, kdaj se bo uresničilo    njegovo    mnenje, da pride vsakih sedem let vse
zdaj dom ljudske prosvete in zadruga,    njegovo    polje pa je odbor dal bajtarjem v užitek,
še danes, po tridesetih letih, se mi    njegovo    živalsko geslo tako gnusi, da ga niti
   Njegovo    uho je z veseljem požiralo znano prhanje
robatega, kakršen je bil pač pivec in    njegovo    trenutno razpoloženje.
In kakšno je bilo in je    njegovo    življenje?
ponoči nič kaj rad ne srečuje, zakaj    njegovo    zdravo desno oko se tako mrzlo zabliska,
Lahček je bilo tudi    njegovo    partizansko ime ...
zapekla vest, ker nisem mislil, da    njegovo    srce premore tolikšno bridkost.
Toda    njegovo    telo ni bilo vajeno počivati, in nedelje
oživel, in spet je udarilo na moje uho    njegovo    votlo klopotanje:
bila prepolna najrazličnejših podob in    njegovo    srce je bilo preveč radostno.
humanizmom; da je napisal zelo malo, a da je    njegovo    pisanje kulturno, dokaj svojsko in
To je    njegovo    oko, veliko, globoko, jasno zeleno
list za listom v tolmun, ki pa ni več    njegovo    oko, temveč je samo zrcalo, ki mu ga
Nato se je    njegovo    dolgo telo bliskovito zravnalo, kakor
In zakaj mora biti    njegovo    okno zaprto?
kakor je bila v njegovi mladosti, in    njegovo    telo se je s tesnobo v drobu spomnilo
nekje prav blizu je zaskovikala sova,    njegovo    srce je poskočilo in začelo burneje
   Njegovo    posestvo zahteva velike kulture, intenzivno
krogu poslušalcev celo trdil, da je    njegovo    početje pogubonosno in da bi ga vlada
Zakaj    njegovo    življenje ni bilo brez strasti, saj
je stiskal zelen ključ od paradiža,    njegovo    sinje oblačilo je bilo okrašeno z lilijami,
Chavignollesu, ga bo kad zamikala, potem pa bo    njegovo    čenčanje prišlo na ušesa oblasti.
   Njegovo    visočanstvo je bilo tako stisnjeno
   Njegovo    veselje ju je tako prevzelo, da sta
Pécuchet ni vedel, kaj naj stori, kajti    njegovo    poželenje se je večalo, bolj ko se
Zaman je bilo    njegovo    dopovedovanje.
Dokaz za to je    njegovo    darilo.«
ju grof pognal, bi bila izgubljena,    njegovo    usmiljeno dejanje pa bi se spremenilo
»Svet se je razširil, Zemlja ni več    njegovo    središče.
obupana, njegova obleka je raztrgana,    njegovo    zdravje je zrahljano!
Morda je bilo to    njegovo    poslanstvo, tako kot je bila sveta
Njegov obisk in    njegovo    prvo potovanje v tujino sta bila sprejeta
je odločil za pobeg v upanju, da bo    njegovo    izginotje zaustavilo napetosti na obeh
navadne smrtnike, ostalo opazno predvsem    njegovo    delo, zajeto v več kot meter dolgo
kompleksno in skrbno argumentirano govori    njegovo    delo Človeški ciklus, ki je v zbirki
Vendar obstaja način, da se    njegovo    početje odpravi: otrokovemu angelu
   Njegovo    veličanstvo moje kolo, ki je prevozilo
roke, in ali je telo, v katerem misli,    njegovo    telo.
privilegij nesrečno zaljubljenega ravno    njegovo    edinstveno trpljenje - in čudno:
hrepenenja, ki ima zagotovost, da je    njegovo    bistvo takšna čista duševnost, čisto
Bolj vprašljivo se mi zdi    njegovo    sklicevanje na jasnost in razvidnost
razvidnost same ”brezglave“ izkušnje,    njegovo    prepričanje v neposredno evidenco
namreč opredeljuje gibanje, ker je    njegovo    število, gibanje pa čas. [...]
saj ni zaobseženo od časa, pa tudi    njegovo    bivanje ni merjeno s časom: argument
Aristotelov negibni gibalec je en sam,    njegovo    (meta)fizično mesto je na vrhu vseh
proti zvezdam zato, ker naj bi bilo tam    njegovo    ”naravno mesto“; v Newtonovi nebesni
vsemogočen in vseveden, kar pomeni, da    njegovo    trajanje sega od večnosti do večnosti,
Vse    njegovo    početje je v tem, da, kakor sam pravi,
temu vprašanju; prepričan je bil, da    njegovo    osnovno načelo ”K stvarem samim!“ zagotavlja
Predavanja k fenomenologiji notranjega zavedanja časa, ki so    njegovo    glavno delo na tem področju.
primer glasbena fraza, ostaja v retenci,    njegovo    časovno odsenčenje analogno tistemu
zavesti rečemo, da je zvenel, saj je    njegovo    trajanje preteklo.
Andromede na primer dvojček S', je    njegovo    gibanje vstran od brata S pospešeno
nujno čuti pospešek, kar pomeni, da    njegovo    gibanje ni več inercialno, medtem ko
pravzaprav kot Filippo, Giordano je    njegovo    redovniško ime.
Ker je nespremenljiv,    njegovo    ustvarjanje in učinkovanje nista kontingentna,
Kartezijevih principih filozofije je to edino    njegovo    za življenja objavljeno delo, izšlo
Spinozovem teološkem razpravljanju je    njegovo    prepričanje, da je prava resnica Biblije
Še posebej pomembno je    njegovo    opozorilo, da imajo biblični opisi
   Njegovo    ’poslanje‘ je bilo samo navaden naravni
   Njegovo    ime je lepota.“ [prav tam, 61]
zid; pa tudi to ga ne zmede, če vse    njegovo    početje ničesar ne izboljša; slej ko
se na sliki bolje kot v naravi vidi    njegovo    ”večno bistvo“, če lahko uporabim Schellingov
svoboda sama, saj je človekovo bistvo    njegovo    lastno dejanje; nujnost in svoboda
   Njegovo    zdravstveno stanje je bilo 30.decembra
arhitektura hotela Prisank ni bila le    njegovo    najboljše delo, bila je eden izmed
televizijskem dvoboju naravnost povedal, da je    njegovo    mesto v haaškem zaporu, kamor bolj
Njegova izkušnja je, da    njegovo    mnenje v resnici ni zanimivo.
Vendar je res, da tega ne bi storili, če    njegovo    pisanje ne bi tako zelo bolelo.
Njegova podoba je postajala prevelika,    njegovo    sporočilo preveč glasno.
Leta 1534 izide    njegovo    »celotno sveto pismo v nemščini«.