Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcmemp5 (7)


zajetnosti njegovega telesa je bila v    njegovih    gibih opazna milina.
najprej zgleduje po očetu in hodi po    njegovih    sledovih.
se pod njegovim poveljstvom ali po    njegovih    nasvetih srečno končal?«
duhovnik je tedaj vprašal Jezusa po    njegovih    učencih in njegovem nauku.
ljudstvo moje, da ne boš soudeleženo pri    njegovih    grehih in da te ne prizadenejo njegove
Toda prvi hlapec je gospodaril po    njegovih    ukazih in tako nevarno varčeval, da
lucidnost in širokopoteznost Matevža Kosa v    njegovih    Poskusih z Nietzschejem, Štegrove,