Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcmemp4 (38)


telekranu, po knjigah in časopisih    njegove    nauke zavračali, pobijali, smešili
njegov oče, bo preživljalo njega in    njegove    prijatelje.«
svobodo; oče in drugi svojci podpirajo    njegove    boljše gone, ki se držijo srednje
In pri vsem tem bodo    njegove    stare nazore o pravičnosti in poštenosti,
potem ga radi sprejmemo, ker poznamo    njegove    čare.
imenovali Bélcebuba, koliko bolj bodo    njegove    domače.«
Viničarji so    njegove    služabnike zgrabili in enega pretepli,
kraljestvo in dalo ljudstvu, ki bo dajalo    njegove    sadove.«
po kupčiji; ostali pa so zgrabili    njegove    služabnike, jih osramotili in pobili.
mogočnem donenju trobente in zbrali bodo    njegove    izvoljene od štirih vetrov, od enega
Ko je to govoril, je bilo vse    njegove    nasprotnike sram, vsa množica pa se
mize, pa so le psi prihajali in lizali    njegove    tvore.
sprejemajte medse, ne da bi presojali    njegove    pomisleke.
da je pravičen, ker je Bog potrdil    njegove    darove.
bori, kdaj se bo Krist rodil za vse    njegove    istrske brate in sestre.
grenila njegove sladke sanje in rušila    njegove    načrte o srečni bodočnosti.
iz starih številk delavskega lista    njegove    članke.
dala Štefucu popolno odvezo za vse    njegove    grehe, priporočila dušo bogu in umrla.
ošine izpod čela tega bivšega brivca in    njegove    tri pritlikave miličnike, ki stojijo
hudomušno pobara Angelca in pokaže na    njegove    žepe.
razširilo Modrijanovega, podeseterilo    njegove    topole in jih pognalo v vis, ga obrobilo
Kmalu sem zaslišal    njegove    težke korake.
prišiljenim nosom najprej prevohajo vse    njegove    papirje in papirčke, ki jih domači
hodil še k spovedi, je vsa vas poznala    njegove    grehe.
sodrgo, da so šli iskat Martina in    njegove    štiri vojščake.«
ga vrgla kvišku, kakor bi potrdila    njegove    dvome, njegove mračne misli - in njegove
mimo vrha, prav blizu, sta slišala    njegove    vzdihe.
»Ne vem za    njegove    razloge.
Prešla je na    njegove    potomce; kraljeva moč prihaja od Boga.
šolanje [prav tam, 332-3], vendar je v    njegove    načrte kruto posegla usoda: jeseni
Bruna navduševala, medtem ko je mnoge    njegove    sodobnike in naslednike - med njimi
in ga povoha, preden zasuje z dežjem    njegove    bele cvetke, nakar pridejo na vrsto
povezuje spoznanje (opazovanje) in    njegove    možne predmete.
svetov ravno tako nesprejemljiv za    njegove    sodobnike?
MIHA BREJC: Rad bi na to, kar je, ne    njegove    zadnje odgovore.
je v parlament, da bi tam zastopali    njegove    interese.
izginotje po državnem zboru v Wormsu je    njegove     pristaše spravilo v strahotno paniko.
izpolnijo edikt iz Wormsa in Luthra in vse    njegove    somišljenike primejo, luteransko usmerjeni