Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcmežp5 (59)


Prava sreča, da pištola v    njegovih    rokah ni prava, je pomislil Winston.
bilo reči na čigavo pobudo, je bila v    njegovih    rokah.
In res! bilo je skoraj tako kot v    njegovih    sanjah.
čokolado, ki je postajala lepljiva v    njegovih    rokah.
nadzorujemo življenje, Winston, na vseh    njegovih    stopnjah.«
koristiti - tak človek ni moder; v    njegovih    besedah ni namreč trohe resnice.
priletijo izpod neba in gnezdijo na    njegovih    vejah.«
dana, in kakšni čudeži se godijo po    njegovih    rokah?
drevo in ptice izpod neba gnezdijo na    njegovih    vejah.«
»Če ne vidim na    njegovih    rokah znamenja žebljev in ne vtaknem
Ob teh    njegovih    besedah se je vnel prepir med farizeji
vam zapustil zgled, da bi hodili po    njegovih    stopinjah, on, ki ni storil greha,
Ljubezen je v tem, da živimo po    njegovih    zapovedih.
imel sedem glav in deset rogov, na    njegovih    glavah pa je bilo sedem kron.
Po    njegovih    besedah je stabilna in gospodarsko
Pogajanja po    njegovih    besedah niso prekinjena in se bodo
odstotka tudi stavkovna zahteva, po    njegovih    besedah določa socialni sporazum, ki
Po    njegovih    besedah si prizadevajo izboljšati sodelovanje
Lanski junijski vladni ukrepi po    njegovih    besedah niso prinesli pričakovanega
Po    njegovih    besedah je vlada v zadnjem tednu predstavila
Uvedenih disciplinskih postopkov pa se po    njegovih    besedah ne da kar tako negirati.
Vlada se bo po    njegovih    besedah danes vnovič seznanila s poročilom
Po    njegovih    besedah predlog kompromisa izničuje
V    njegovih    očeh so igrale solze.
Toda ves njegov trud je bil zaman: v    njegovih    žepih
sanjami, ki so se še danes lesketale v    njegovih    velikih, plavih očeh.
razjarjenimi župnikovimi očmi, je na    njegovih    ustnicah ugasnil smeh, cula mu je padla
in njene prsi so takorekoč zrasle v    njegovih    dlaneh.
bila spet vsa moč nad temi ovcami v    njegovih    rokah.
prepovedanem sadu, o pijanem Noetu in    njegovih    hčerah ter o čisti Suzani, ki sta jo
Vse po    njegovih    poteh ...«
Skoraj pri    njegovih    nogah je ležal Ric v mlaki krvi.
jasno odraža na njegovem obrazu in v    njegovih    široko odprtih očeh, ki se niti za
V    njegovih    očeh, na njegovem upadlem obrazu ni
da se Kutscherov pogled kar drobi v    njegovih    svetlih očeh.
V    njegovih    otroških očeh je bilo na mah vse spremenjeno:
karabinjerjev, ki sta stala nepremično ob    njegovih    straneh in trdo držala vsak svoj konec
sončni žarki odbijali od kosa stekla v    njegovih    rokah, kakor bi bliski švigali iz njega.
toda kljub temu je čutil, kako raste v    njegovih    očeh.
govorjenja - in ki je zdaj seveda v    njegovih    besedah takoj začutil posmeh - se je
ker smo otroci tako rekoč viseli na    njegovih    ustnicah, je začel z rokami hlastati
V    njegovih    otroških očeh je bilo na mah vse spremenjeno:
karabinjerjev, ki sta stala nepremično ob    njegovih    straneh in trdo držala vsak svoj konec
stražmojster, zakaj red in mir sta bila v    njegovih    rokah.
Stražmojster se je zravnal, kolikor je bilo v    njegovih    močeh, po vojaško pozdravil in uradno
pod njegovimi nogami, votlo je bilo v    njegovih    prsih, votlo je bilo v njegovem drobu
A tudi v    njegovih    očeh je bilo nekaj otožnega in okrog
Po nenavadni luči v    njegovih    očeh in po nasmehu so vedeli, da mu
ničvredno življenje se je razodevalo v    njegovih    kalnih očeh.
amorčka sredi obroča iz vrtnic, ob    njegovih    nogah pa je kot steber stal vrč za
Šel sem potem v    njegovih    preznojenih sandalah skozi prah in
razsežnost sámonavzočega cogita v vseh    njegovih    cogitationes je - čas.
polja transcendentalnega izkustva v    njegovih    univerzalnih strukturah“, kar je tudi
da je mož pisatelj, saj je tudi ob    njegovih    nogah nekaj knjig, vendar neuki tujec
in lisasto tribarvna, smukata se ob    njegovih    nogah in v pričakovanju obstaneta na
njegovih neštetih faset in se lomijo v    njegovih    kristalnih prizmah - diamant je popoln
Po    njegovih    besedah želi Irska v prvih mesecih
»Evropi dveh hitrosti«, saj bi to po    njegovih    besedah za manjše članice, vključno
mestu Jakob in zdi se, da so vse niti v    njegovih    rokah.