Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcmežp1 (102)


   Njegove    misli so za trenutek obstale pri dvomljivem
Sedel je zelo pokonci na svojem sedežu,    njegove    mogočne prsi so se napenjale in trzale,
   Njegove    misli so odtavale v labirintski svet
   Njegove    posmehljive oči so preletele Winstonov
Niso govorili njegovi možgani, temveč    njegove    glasilke.
Nekdaj je bil slaven karikaturist, in    njegove    surove risbe so pomagale podžigati
Celo zdaj so se na redke čase    njegove    karikature pojavljale v Časniku.
Rutherfordov propadli obraz, je opazil, da so    njegove    oči polne solz.
   Njegove    misli so se takoj spet povrnile h Katarini.
   Njegove    zaskrbljene oči so strmele v steno
   Njegove    oči so se počasi uprle v Winstona.
   Njegove    oči so preletele stene, kot bi na pol
   Njegove    misli so se pogrezale okrog in okrog
   Njegove    oči so imele razprt, strmeč pogled,
   Njegove    bledosive oči so boječe švigale od
   Njegove    sive oči so še vedno begale od obraza
   Njegove    oči so se ustavile na zdruzganem obrazu
Celo potem, ko so bile    njegove    oči odprte, je le postopoma dojemal
   Njegove    oči so poletele k številčnici.
prepričati, ali ni le iluzija, da postajajo    njegove    mišice z vsakim dnem bolj okrogle in
Zdelo se mu je, da se    njegove    misli ne morejo osredotočiti, kot bi
zavrnitev mojih stališč zadostujejo že te    njegove    besede, ki mi hkrati onemogočajo sleherno
Prav tako so nespoštljive    njegove    besede o Apolonu: Strelec, grdo
nikoli ne more zbuditi in izoblikovati,    njegove    zaznave pa se ne morejo nikoli prečistiti.«
Pomisli vendar na naše ugotovitve:    njegove    naravne lastnosti so dojemljivost,
Kakšen je njegov razvoj in kakšne so    njegove    lastnosti?«
»Potemtakem so    njegove    naslade trikrat manj resnične kakor
»Toda ti utegneš poreči, da tudi    njegove    stvaritve niso resnične.
samo po besedah, se zdijo zelo lepe    njegove    upodobitve čevljarstva in poveljevanja
in krivičnejši, potem moramo, če so    njegove    besede resnične, priznati, da je za
In    njegove    sestre, ali niso vse pri nas?
Najemnik pa, ki ni pastir in ovce niso    njegove   , ko vidi, da prihaja volk, pusti ovce
iz Galileje v Jeruzalem; ti so zdaj    njegove    priče pred ljudstvom.
   Njegove    namere pa nam niso neznane.
   Njegove    rane naj vas ozdravijo!
In    njegove    zapovedi niso težke, kajti vse, kar
njegovih grehih in da te ne prizadenejo    njegove    šibe!
slava in moč je v našem Bogu, zakaj    njegove    sodbe so resnične in pravične.
   Njegove    oči so žive in žarijo v noči, kakor
Žarijo    njegove    črne oči.
kakor griva divjega konja, ker so motne    njegove    oči in ker mu je hoja trudna.
In    njegove    oči so ognjene v noči in žarijo, kakor
   Njegove    močne mišice so splahnele.
znano, da ga v precejšnji meri podpirajo    njegove    tri hčerke, o katerih se je sam izražal,
ni težila vse do tistih dni, ko so    njegove    oči obtičale na napetih in potnih oblikah
Sunkovito se je prevrgel na postelji, da so    njegove    gole, dolge roke zaplavale po zraku,
knjige tudi ni, da bi pogledal, kaj    njegove    sanje pomenijo.
Jakončič, in vse to, kar sem povedal, so    njegove    besede.
spreobrnil in spoznal, da so bile vse    njegove   
Vse    njegove    misli so spet zajadrale samo na njive
njegov korak je bil mladosten in vedre    njegove    oči.
debel, star in visok, da so    njegove    veje segale do drugega nadstropja.
kraja izgubljen, ko so potrgane vse    njegove    niti z naravo.
   Njegove    oči, ki so bile zakopane globoko pod
tega ni kriva gospodova gorečnost in    njegove    pridige za napredek čednostnega življenja,
Kar bolan je," je trepetal Štefe, a    njegove    oči so pohlepno visele na zlatem kelihu,
Kar v visoko travo zagazi in kmalu so    njegove    trde cajgaste hlače mokre do kolen
zaklicati, naj ga pokončajo, pa so se    njegove    oči srečale z gorami, ki so krog in
   Njegove    oči so se lesketale, znojne kapljice
Pred njim se zbira množica,    njegove    stare sanje pa so: govoriti množici,
   Njegove    noge v ogromnih škornjih stopajo brezskrbno
   Njegove    oči pa so bile modre in zelo velike,
prsteni obraz pa je ostal brez nasmeha,    njegove    oči brez iskrice radosti.
   Njegove    besede, njegov glas, izraz njegovega
To so bile    njegove    zadnje besede.
   Njegove    noge so bile res nenavadno tenke in
je Milica prišla do roba gozda, so    njegove    misli in njegova čustva delovala z
stisnil, kakor pravijo pri nas, in    njegove    pridige so bile kratke in jedrnate;
tudi tam, kjer ne bi bilo treba; da so    njegove    misli kar lepo zaokrožene, večkrat
Seveda, to so    njegove    besede!...«
   Njegove    trde roke so bile vse obtolčene in
bodo podrli hrast, da bodo strohnele    njegove    korenine, pogrezal se bo v zemljo tudi
   Njegove    oči so povsod videle samo žive stvari.
   Njegove    vedno priprte modrikaste oči so se
slamnatem stolu, vedno pazil, da so bile    njegove    dolge črke dovolj okrogle, pri tem
znanega po surovosti, o čemer so pričale    njegove    debele ustnice in čeljust, kakršno
pisatelj, klasik nabožne literature,    njegove    pridige so zgled patetičnega sloga
Ohranile so se nekatere    njegove    besede:
radovedno je hotela vedeti, kakšne so bile    njegove    ‘mladeniške norčije’, mimogrede, kako
   Njegove    sanje so bile spojiti lastnosti učinkovitega
   Njegove    besede so bile podobne današnjim:
začelo dobavljati bombaysko zaledje in    njegove    tekstilne tovarne.
deli njegovega bitja - um, telo in vse    njegove    različne strune vsaka na svoj način
visokim zidom ograjena stavba, ampak so    njegove    aktivnosti raztresene po vsem mestu,
naperjeno vame, tako smrtno resno kot    njegove    srepe oči.
priprav in nekaj sekund inhalacij, so se    njegove    poteze končno umirile in sprostile.
prvega deškega puha, blage so tudi    njegove    kretnje, svetlo rjava barva puloverja,
Toda    njegove    oči - té pa gorijo!
ali so roke, ki jih steguje predse,    njegove    roke, in ali je telo, v katerem misli,
Descartes ni pomislil, kako daleč so te    njegove    trditve od ”jasnosti & razločnosti“,
Niso bile    njegove    ljubezni zgolj platonske?
V soju trepetajoče luči so    njegove    poteze ostrejše, oči so globlje v jamicah,
Husserlove Kartezijanske meditacije pa    njegove    Ideje in dva zvezka revije Phainomena.
   Njegove    misli o času so v marsičem zanimive
Zanimive so    njegove    misli o nujnosti absolutnega časa ter
zgubanim obrazom, na katerem samo oči,    njegove    globoke sinje oči, izžarevajo živega
smeri enak, ampak je usmerjen, ker so    njegove    strukturne lastnosti odvisne od smeri
vesolje homogeno in izotropno, tj. da    njegove    lastnosti niso odvisne ne od mesta
popolnega diamanta, bi lahko rekla, da se    njegove    posamezne fasete, tj.
evropskih, svetovnih parkov, ki so seveda    njegove    kategorizacije, vsebine in pa statusi
Morda so bile    njegove    besede že uvod v psihološko vojno,
   Njegove    Strani iz knjige sonca, Čakajoč smeh