Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcmeže6 (56)


dvoma, o čem Goldstein govoriči, za    njegovo    glavo korakale neskončne vrste evrazijske
osamljenosti, nemoči in dvomu, ki je ležal nad    njegovo    eksistenco, zdel kot hudobni čarovnik,
mati sedela nekje globoko pod njim z    njegovo    majhno sestro v naročju.
Točno nad    njegovo    glavo so visele tri brezbarvne kovinske
Pod    njegovo    roko je bila številčnica z vzvodom
se mu je, da prihajajo iz zraka nad    njegovo    glavo.
bistva samega teh dveh lastnosti z    njegovo    silo, ki tiči globoko v (nosilčevi)
Tudi pri Ahilu samem ni združljivo z    njegovo    veljavo, če iz pohlepa po denarju sprejme
Z    njegovo    pomočjo najde vstop v resnični svet,
njega z vsemi njegovimi sužnji in drugo    njegovo    sodrgo vzdržuje; pod njegovim vodstvom
pride pod oblast razuma, kakor je pod    njegovo    oblastjo najplemenitejši človek, mora
Stopili so v hišo in našli dete z Marijo,    njegovo    materjo.
brez otrok, naj se njegov brat oženi z    njegovo    ženo in obudi potomstvo svojemu bratu.’
Nad    njegovo    glavo so dali napis o njegovi krivdi:
pa, ki so ga slišali, so strmeli nad    njegovo    razumnostjo in njegovimi odgovori.
rešeni jeze sedaj, ko smo opravičeni z    njegovo    krvjo.
kakšno neznansko moč, pač v skladu z    njegovo    brezmejno mogočnostjo, dobivamo od
Kristusu in da bi bili pokropljeni z    njegovo    krvjo.
pristnem duhovnem mleku, da boste z    njegovo    pomočjo rasli v zveličanje, saj ste
Nad    njegovo    glavo se je pela mavrica, obličje je
spopadejo z njim, ki je jezdil konja, in z    njegovo    vojsko.
Boris Šuštaršič, utemeljil pa ga je z    njegovo    diskriminatornostjo do invalidov.
zaslišali, kako in kaj je z njim, kaj je z    njegovo    hišo, otroki, bogastvom in na kakšen
brk ter ga nato o belem dnevu gnali z    njegovo    zastavo nagega skozi vas.
in na župnišče, ki sta v primeri z    njegovo    bajto pravi graščini.
Z    njegovo    pomočjo smo razdrli mrtvaški oder
Vse je bilo pokrito z    njegovo    debelo, pusto odejo.
zadnji, ki je bila samo debelo uro pred    njegovo    vasjo, pa se je podpiral vse popoldne,
zgrabil za košato grivo in začel tolči z    njegovo    glavo ob trdo cestišče.
vdaje!« je odbil kovač in spet butnil z    njegovo    glavo ob cesto.
ura in težko nihalo je nihalo tik nad    njegovo    debelo plešasto glavo, ki se je svetila,
Tako jasno je videl, kako hitijo nad    njegovo    glavo, da mu sploh ni bilo treba pogledati
mirno odgovorila Temnikarica in se nad    njegovo    glavo spet zamaknila proti obronku.
nato pa ga je spet počasi pregrnila z    njegovo    staro avstrijsko vojaško suknjo, in
koncu leta 1840, šest mesecev pred    njegovo    upokojitvijo.
zazdelo, da so se tla stresla, pečina nad    njegovo    glavo pa nagnila.
skrivaj sestal z Egalitéjem le malo pred    njegovo    smrtjo?
se bo v naslednjih letih zgodilo z    njegovo    dušo, Čarli je zaljubljen v znanost,
Noč sem prebil pod    njegovo    streho.
številko ljudi, ki so bili pobiti pod    njegovo    kliko.
kristjan, je rekel štantar, ko sem pod    njegovo    streho grizel na pol ocvrte banane
sodobni teisti niso ravno navdušeni nad    njegovo    religiozno mislijo; Emmanuel Levinas
času nastopi - če nastopi - pred    njegovo    smrtjo, in obratno; trditev ”Kristusova
In nad    njegovo    lastno glavo, ki ga gleda z dna slike,
ta teza naj bi bila tudi v skladu z    njegovo    relacijsko teorijo prostora: praznina
Klobuk dol pred    njegovo    ekscelenco, gospodom Emanuelom von Swedenborgom!
”pravtisom“ (neposredno zaznavo) in    njegovo    retenco - ali, če spet uporabimo prispodobo
prispodobo kometa: ni ostre meje med    njegovo    glavo in repom.
primer Kristusovo rojstvo vselej pred    njegovo    smrtjo, kajti časovni odnos med rojstvom
v zborniku imam zataknjen listek z    njegovo    pripombo:
[Bogu], ne bi rajši pojasnjevali z    njegovo    neskončno in neomejeno podobo, zmožno
stara predstava sklenjenega kozmosa z    njegovo    harmonijo nebeških sfer vendar ni bila
Brunova kozmologija tesno povezana z    njegovo    idejo o verski in družbeni prenovi
le tega, preoblikoval tako, da so se z    njegovo    vsebino strinjali tako predlagatelj
»Začnite s Chinuo Achebejem in    njegovo    Stvari propadejo.
oprezno rit« in kot »strupenega črvička z    njegovo    usrano ponižnostjo«.