Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcmeže4 (172)


se je zdelo, da prodira naravnost v    njegovo    notranjost in ki ga je za hip napolnil
pa se je očetove roke, ki je držala    njegovo   , ko sta hitela dol, dol, dol na neki
Nosila je    njegovo    sestrico, ali pa je bilo tisto, kar
vendar je bil globoko prepričan, da    njegovo   .
ravnokar padli iz pnevmatične cevi na    njegovo    delovno mizo, ko je naletel na kos
skoraj dovolj blizu, da je lahko čutil    njegovo    toploto.
vedno stiskala, je njena roka poiskala    njegovo    in jo bežno stisnila.
lahkomiselnih ljudi je komentiralo    njegovo    odsotnost.
negibno posedala na postelji, pestujoč    njegovo    sestrico, drobnega, bolehnega, zelo
nima samo šibkosti zdriza, temveč tudi    njegovo    prosojnost.
socialističnega gibanja in podedoval    njegovo    frazeologijo, je realiziral poglavitno
skoraj prijazno položil svojo roko na    njegovo   .
nekje še vedno živi in da potrebuje    njegovo    pomoč.
šel čez obraz in je poskušal spoznati    njegovo    novo podobo.
Aštarot in podobno; verjetno je bilo za    njegovo    pravovernost tem bolje, čim manj je
»Seveda, če se tudi ti postaviš na    njegovo    stran!«
»Zakaj bi se moral postavljati na    njegovo    stran, ko vendar Trazimah sam priznava,
zaupano, kar najbolj skrbi, ker je za    njegovo    blaginjo vse zelo dobro poskrbljeno,
vožnja po morju pripomogla do zdravja,    njegovo    dejavnost medicino?«
zbora in ne dovolimo, da bi učitelji    njegovo    pesnitev uporabljali pri vzgoji otrok,
svetišč in žrtvovanjih, in zahteval za to    njegovo    hvaležnost; prosil ga je, naj zdaj
otroke vnuke in ti njega starega očeta,    njegovo    ženo pa staro mater.
vetrovi in sploh z vsem, kar pač sodi v    njegovo    stroko, ker tako lahko uspešno vodi
raziskujejo četverokotnik kot tak in    njegovo    diagonalo kot tako, a ne narisane,
zmotiti, ko tu presojamo samo tirana in    njegovo    najbližjo okolico; ob upoštevanju nujnosti,
zadovoljiti svojih strasti; če se ozremo na    njegovo    celotno dušo, potem nam lahko ta človek
Keofil, Homerjev prijatelj, kar zadeva    njegovo    izobrazbo, še večji zasmeh, kakor ga
»Vstani, vzemi dete in    njegovo    mater in béži v Egipt!
Vstal je, še ponoči vzel dete in    njegovo    mater in se umaknil v Egipt.
»Vstani, vzemi otroka in    njegovo    mater in pojdi v izraelsko deželo,
Vstal je, vzel otroka in    njegovo    mater in se vrnil v izraelsko deželo.
Iščite najprej božje kraljestvo in    njegovo    pravico in vse drugo vam bo navrženo.
Šele potem bo lahko oplenil    njegovo    hišo.
Prinesli so na pladnju    njegovo    glavo in jo dali deklici, ta pa jo
ukazal njegov gospodar prodati njega,    njegovo    ženo, otroke in vse, kar je imel, ter
dragega odišavljenega olja in ga zlila na    njegovo    glavo, ko je sedèl pri mizi.
krono in mu jo dali na glavo in trst v    njegovo    desnico.
so mu slekli plašč in ga oblekli v    njegovo    obleko ter ga odvedli, da bi ga križali.
poslal po rablja in ukazal, naj prinese    njegovo    glavo.
Prinesel je na pladnju    njegovo    glavo in jo dal deklici, deklica pa
Strla je posodico in ga izlila na    njegovo    glavo.
nogam in ga prosil, da bi prišel v    njegovo    hišo.
sedla h Gospodovim nogam in poslušala    njegovo    besedo.
Njegovega očeta in    njegovo    mater poznamo.
Če hoče kdo spolnjevati    njegovo    voljo, bo spoznal, ali je to, kar učim,
Kdor pa Boga časti in spolnjuje    njegovo    voljo, tega usliši.
To je povedal Izaija, ker je videl    njegovo    slavo in je o njem govoril.
rane od žebljev in ne položim roke v    njegovo    stran, že ne bom veroval.«
   Njegovo    službo naj prevzame kdo drug!’
Tisti, ki so sprejeli    njegovo    besedo, so se dali krstiti; in tega
in veselje je navdalo njega in vso    njegovo    hišo, ker so našli vero v Boga.
naših očetov te je izbral, da spoznaš    njegovo    voljo in da vidiš Pravičnega in slišiš
judovski starešine in so zahtevali    njegovo    obsodbo.
razumom spoznati iz ustvarjenih bitij:    njegovo    večno mogočnost in božanskost.
postavo, če se ponašaš z Bogom in poznaš    njegovo    voljo, če poučen o postavi znaš razločevati,
krščeni v Kristusa Jezusa, krščeni v    njegovo    smrt?
bližnjemu, in sicer v njegovo dobro in    njegovo    spodbudo.
Pozdravite Rúfa, izvoljenca v Gospodu, in    njegovo    mater, ki je tudi moja.
Pozdravite Filológa in Júlijo, Neréja in    njegovo    sestro, Olimpája in vse svete, ki so
prositi za vas, da bi v polnosti spoznali    njegovo    voljo, v vsej duhovni modrosti in razumnosti,
Pozneje pa daje tistim, ki so šli skozi    njegovo    šolo, sad miru in pravičnosti.
torej ven iz obzidja in prenašajmo    njegovo    sramoto, saj nimamo tu stalnega mesta,
usposobi za vse dobro, da boste spolnili    njegovo    voljo.
spreobrne od njegove zgrešene poti, reši    njegovo    dušo smrti in pokrije množico grehov.
zmamil krivičen zaslužek, a ga je za    njegovo    nepoštenost posvarila nema vprežna
Na    njegovo    podobo »očeta osvoboditelja« pa lega
spremenjenemu referendumskemu vprašanju,    njegovo    nadaljnjo usodo pa prepusti DZ - da
da nadzorni svet ni pravi naslov za    njegovo    razrešitev, ker je to v pristojnosti
V    njegovo    plavo uniformo.
za vse, odreže tudi košček zanj, v    njegovo    sobo na mizo naj mu ga da, kadar se
da bi čisto jutranje sonce obsijalo    njegovo    moč.
tako da se je s svojim kovčkom zadel v    njegovo    ptičnico; zdaj se je Martin zganil,
je še dodala, zaničljivo premerila    njegovo    razcapano mestno obleko in se zibaje
kako gostilničarka sumljivo opazuje    njegovo    razcapano obleko, se je tudi sam premeril
Njegovi stanovski tovariši, so    njegovo    faro postavili za zgled.
Za vsak slučaj imam pri sebi tudi    njegovo    legitimacijo.
sovraštvu do fašizma, toda ubila je    njegovo   
se mu je celo, da Jakob uživa nad to    njegovo    sramoto.
se kratko malo požvižga nanj in na    njegovo    streho pa celo na njegovo odpuščanje.
preživel mirno in dostojno, če odštejemo    njegovo    pregorečo ljubezen do Rozine, njegov
Stopil je bliže, žena je poiskala    njegovo    roko in jo položila na nekakšen zavitek,
ki je naravnost porazno vplival na    njegovo    kilo.
zadnji dan vrnil iz šole, je oče vzel    njegovo    odpustnico, jo pazljivo pregledal,
so, da bodo najeli Mojega Jezusa in    njegovo    Mico.
je rekla sama pri sebi in izpustila    njegovo    roko, ko je začutila, kako burno mu
kakor podgan in miši, ki so švigale čez    njegovo    posteljo.
Kar žal mi je bilo, da sem    njegovo    podobo obesila na steno.
Nato mu položi titovko na obraz, vzame    njegovo    puško in zleze k Tonetu.
bilo tako prav,« tiho dopolni Nančika    njegovo    misel.
se nasmehne, nasloni trudno glavo na    njegovo    ramo in začne pripovedovati s skrivnostnim,
Njegove hoje ni slišala, slišala pa je    njegovo    močno sapo, zato se je ozrla in vprašala:
po Ravničarjevi smrti je zaklenila    njegovo    delavnico in pometala vse knjige v
človeka obsodiš, zlezi vsaj za hip v    njegovo    kožo!« je rekel oče.
Že od prvega svobodnega dne zrači    njegovo    črno praznično obleko, ki me je včeraj
‘Če ohraniš    njegovo    obleko, se vrne, če jo izgubiš, se
zašepeta oče tako blizu, da začutim    njegovo    toplo sapo.
ozmerjati, stopi vsaj za sekundo v    njegovo    kožo!«
Vsi so poznali    njegovo    nenavadno jezo, ki je prišla že v
lepo podobo in travnik spet skrčila na    njegovo    stvarno mero in suho zemljepisno nepomembnost.
svojimi odsevi obsijejo in ogrevajo vso    njegovo    podobo.
je prepričljiva in ki je zaključila    njegovo    podobo.«
Pozabila boš    njegovo    resnično smrt in verjela v izmišljeno.«
Na tihem so bili ponosni celo na    njegovo    pregreho, zato so z neko bolestno nestrpnostjo
zato so pogovor zasukali na župnika in    njegovo    moč.
stresel se je, kakor bi se zaprla za    njegovo    srečo.
zavrteli okrog njega in kriče zapeli    njegovo    pesmico:
Saj sem vendar tiho prepeval tudi    njegovo    pesmico:
to ga ni zanimalo, ker je ta hip vso    njegovo    pozornost pritegnila res zelo dolga
zadel kmeta Črnilogarja naravnost v    njegovo    živo in večno žgočo rano, da mu je
Počasi je stopila k njemu in se ozrla v    njegovo    krošnjo.
zadovoljen, da ga takrat, ko bodo prišli po    njegovo    Ciko, ne bo več...
Strmela je v    njegovo    leseno žlico, ki ga je ves čas čakala
trikrat žgano žganje ter si pripravila    njegovo    grenko pijačo, česar ni bila storila
prav tako mirno in z roko pokazala nad    njegovo    glavo.
bil blizu, tako blizu, da je že čutil    njegovo    mehko roko, on pa je bil utrujen, tako
v noč, kakšne misli so drvele skozi    njegovo    glavo in kakšni občutki so pretresali
Večkrat sem slišal    njegovo    koščeno ženo, kako je tožila moji mami:
škodoželjno nasmihal, ker sem dobro poznal    njegovo    zgovornost.
In potem bomo lahko videli    njegovo    zgodbo.«
Pécuchet je skušal premagati    njegovo    trmo, prosil ga je, naj popusti, naposled
Bouvard je pohvalil    njegovo    lucerno.
Hurel je kašljal, zdravnik je jokal,    njegovo    ženo je popadel živčni krč in Foureau,
beži, kot ga nesejo noge, razumel je    njegovo    grozo in zakričal je za njim:
spregovoril o Pécuchetovem profilu, občudoval    njegovo    držo, ‘prelepo glavo’, obžaloval, da
Občudovali so njeno ljubkost in    njegovo    poskočnost.
Pécuchet je dal    njegovo    desnico v Victoirino levico.
popotnikov bo prihodnji dan prišlo v    njegovo    krčmo, Petit pa je povedal, kakšna
naj s svojo navzočnostjo počastijo    njegovo    trgovino.
pripeljala otroka, dvanajstletnega poba in    njegovo    sestro, ki jih je morda štela deset.
njegovega maščevanja, prizadevamo si za    njegovo    slavo, ima vse vrline, roko, oko, politiko,
sposobni razvijati svoj poseben ego,    njegovo    agresivnost, mržnjo in voljo po svobodi
Seveda tudi Darwina in    njegovo    teorijo.
Ob tem času opazujejo    njegovo    pot, ko prehaja čez točno določeno
svojega učitelja in za povračilo pustil    njegovo    deželo in ljudi živeti, kot jim ustreza.
čisti in brez greha, pa predstavlja    njegovo    duhovno plat kraj za posameznikovo
plavajoče deblo in iz njega stešejo    njegovo    podobo.
tudi več kot milijon ljudi, Joganatha,    njegovo    sestro in brata prinesejo na plano
Vzelo ga je morje, tako kot tudi    njegovo    mrežo.
Sam sem v njem vse bolj zaznaval    njegovo    debelost, ki mi je ob vseh teh shujšanih
vsako življenje sveto in zahtevajo    njegovo    zaobljubo, da nikoli več ne bo položil
naprej skušal navdušiti, da bi kupil    njegovo    zemljo gor pod ognjenikom, za katero
saj niti tega ni mogel doumeti, da    njegovo    Lotte more in sme ljubiti nekdo drug.
Poznaš kakšno    njegovo    knjigo?
Poznaš    njegovo    Umetnost fuge?
Heglovega uma je v tem, da se je v    njegovo    zgodovino oziroma v dialektični samorazvoj
oziroma ega - namreč zagotavljala ne le    njegovo    ”ničelno točko“ gotovosti, kot pri
človeka pozdravijo s tem, da uničijo    njegovo    dušo.
V tem pomenu je treba razumeti    njegovo    trditev, da je arhitekturna utopija
gospodovo zadrego, in da bi pritegnil    njegovo    pozornost, zavzdihne, skoraj vzklikne:
odgovarja - saj je šlo navsezadnje za    njegovo    filozofijo!
Žal tudi njega osebno ne poznam,    njegovo    slavno knjigo pa sem prebral že najmanj
Kant zapiše - če pogledava še malce v    njegovo    razlagalno knjižico Prolegomena:
součinkovanja nekega časovnega predmeta, namreč    njegovo    odprto in obenem končno časovno ”okolico“.
protislovnost časa in iz nje sklepa na    njegovo    neresničnost?
navezuje na Plotina, še posebej na    njegovo    prispodobo o morju in mreži: telo,
pa za ves človeški rod; zato je bilo    njegovo    vsebino nujno karseda prilagoditi razumevanju
zakone, nujno kršil tudi Božji odlok,    njegovo    naravo in umevanje; drugače rečeno,
ničesar, kar bi lahko relativiziralo    njegovo    nujnost; tudi ”red in zveza“ njegovih
nam zdi, da subjektu, ki izbira, za    njegovo    ali njeno svobodo izbire povsem zadostuje
zanj eo ipso svoboda, saj gre za    njegovo    lastno sámoopredelitev.
Univerzum), namreč na    njegovo    ”unikatnost“, ki konceptualno ne dopušča
znanih del o vesolju kot kozmosu; na    njegovo    knjigo Božji um(The Mind of God,
takšnega, kar bi posebej pritegnilo    njegovo    pozornost, ga spravi v aktovko, položeno
Torej, da je za    njegovo    rešitev potrebno doseči dogovor med
   Njegovo    genialnost lahko opiše le beseda poezije:
ga spravi v prenočišče in plača za    njegovo    oskrbo (Lk 10, 25).
slovensko in evropsko dvajseto stoletje,    njegovo    in Ahačevo in Zupanovo izkušnjo, konglomerat
dobil Titovo uniformo, saj je znano, da    njegovo    zapuščino hrani muzej 25. maja v Beogradu.
da je v predvolilnem boju oponašala    njegovo    stranko in tudi tako izgubila volitve.
Dve uri sem neprestano slišala    njegovo    glasbo: z določenimi tempi in razvozlanimi
in razmišlja o tem, kaj pomenijo za    njegovo    vero - tudi to je prispevek k svobodi
   Njegovo    glavo zmagovalci nabodejo in jo razstavijo