Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcmeže3 (22)


tok in spreminja vsakogar, tudi proti    njegovi    volji, v spačenega, vreščečega blazneža.
k Winstonu in gotovo bi prisedel k    njegovi    mizi, ko bi ga zagledal.
jo dala Winstonu, ostalo četrtino pa    njegovi    sestrici.
mu morajo dodeliti mesto, ki pripada    njegovi    naravi, se pravi, pahniti ga morajo
sebe našla pot k temu, kar je, in k    njegovi    pravi podobi.«
poznejšim vplivom in se prilizujejo    njegovi    poznejši oblasti.«
razbrzdanost in posameznika prepuščajo    njegovi    usodi, pogosto zapadejo svojim gonom
prvič, ceni tiste znanosti, ki pomagajo    njegovi    duši doseči tako stanje, medtem ko
ju je blagoslovil in rekel Mariji,    njegovi    materi:
vzdignil in začel govoriti; nato ga je dal    njegovi    materi.
graja, če se nihče ne more upirati    njegovi    volji?«
dolgo smejala in se na tihem čudila    njegovi    zgovornosti.
Samo    njegovi    odločnosti in sivi glavi smo se morali
integralna joga in ki naj bi svetu in    njegovi    evoluciji pomagala koreniteje kot nasilje,
zahteva po naravnih zakonih, da pomagam    njegovi    mamici.
tako drugače pisal o sebi: namreč da    njegovi    lastni vlogi v resnični življenjski
No, če se zdaj vrnem k    njegovi    teoriji časa:
divjega plesa zunanjih območij vrtinca k    njegovi    mirujoči osi, kjer te medtem čaka matična
nujnost Svetega pisma, če pa, sledeč    njegovi    filozofiji, lahko vse, kar je, utemeljimo
da je zmožnost mišljenja Boga enaka    njegovi    dejanski zmožnosti delovanja; se pravi,
omogočajo zavest, in zato se lahko čudimo    njegovi    dobri ubranosti... čeprav se pravzaprav
beograjski univerzi, kot politiku in    njegovi    stranki, kar je tudi fenomen posebne