Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcmeže2 (142)


odstranili s seznamov, vsak ostanek    njegove    dejavnosti so izbrisali, njegov nekdanji
»Trudimo se, da bi jezik privedli do    njegove    končne oblike - do tiste oblike, kakršno
spomin se je še vedno gibal na robu    njegove    zavesti, nekaj, kar je močno občutil,
Pod gibom    njegove    roke je bil dekletov pas mehek in topel.
dni, kar jo je poznal, se je narava    njegove    želje po njej spremenila.
ker je Julija spala z glavo v pregibu    njegove    roke.
ga nadzirajo brez opozorila in brez    njegove    vednosti, da je opazovan.
V bližini    njegove    roke je počasi in pravilno tiktakal
Bilo je, kot bi prodrla skozi tkivo    njegove    kože.
Z ničemer se ni odzvala objemu    njegove    roke; še izviti se ni skušala.
nepravičniku ničesar ne odvzamemo od    njegove    nepravičnosti, pravičniku pa ne od
nepravičnosti, pravičniku pa ne od    njegove    pravičnosti, temveč ju kot popolna
pripade navidezno pravičnemu kot sad    njegove    veljave, kot so službeni položaji,
»V tem se kaže lepa poteza    njegove    narave, v najčistejšem smislu: filozofska.«
Kronovih dejanj in    njegove    usode, ki mu jo je pripravil sin, ne
imenujemo človeka tedaj, če si ta del    njegove    duše, volja, v veselju in žalosti ohrani
Tak človek ne dopušča, da bi deli    njegove    duše opravljali neustrezne ali raznotere
vdan, ljubi vse, kar pripada predmetu    njegove    ljubezni ali je sorodno z njim.«
strani: oče krepi in podpira razumski del    njegove    duše, drugi pa mu razvnemajo poželenja
katerim se razvnema, tretjega pa zaradi    njegove    mnogovrstnosti ne moremo označiti z
let krvavela, in se dotaknila roba    njegove    obleke.
»Če se le dotaknem    njegove    obleke, bom ozdravela.«
so ga, da bi se dotaknili vsaj roba    njegove    obleke, in katerikoli so se ga dotaknili,
Dajmo, ubijmo ga in se polastimo    njegove    dediščine!’
od zadaj približala in se dotaknila    njegove    obleke.
»Če se dotaknem le    njegove    obleke, bom ozdravela.«
Mar    njegove    sestre ne živijo pri nas?«
da bi se smeli dotakniti vsaj roba    njegove    obleke; in vsi, ki so se ga dotaknili,
Ko so minili dnevi    njegove    službe, je šel domov.
Dotaknila se je robu    njegove    obleke in takoj nehala krvaveti.
ker je njegov prijatelj, bo zaradi    njegove    nadležnosti vstal in mu dal, kolikor
Iz    njegove    polnosti smo vsi prejeli milost za
Tedaj jih je zaradi    njegove    besede še veliko več začelo verovati.
mesa Sina človekovega in ne pijete    njegove    krvi, nimate življenja v sebi.
podoben vam, toda poznam ga in se držim    njegove    besede.
pa so stale njegova mati in sestra    njegove    matere, Marija Klopájeva in Marija
tako da so goli in ranjeni zbežali iz    njegove    hiše.
Zdaj pa vas izročam Bogu in besedi    njegove    milosti.
Ali mar preziraš bogastvo    njegove    dobrote, potrpežljivosti in prizanesljivosti,
Očetove volje, da bi slavili veličastvo    njegove    milosti, s katero nas je oblagodaril
odrešenje, odpuščanje grehov po bogastvu    njegove    milosti.
poklical, kako bogato je veličastvo    njegove    dediščine, ki jo daje svetim, kakšno
milosti, ki mi je bila dana po delovanju    njegove    moči.
našo korist, da bi postali deležni    njegove    svetosti.
naj vé: kdor grešnika spreobrne od    njegove    zgrešene poti, reši njegovo dušo smrti
izkažite mu čast, zakaj prišla je ura    njegove    sodbe.
je v vsej pristnosti nalito v čaši    njegove    jeze: z ognjem in žveplom bo mučen
Mesto je bilo zidano na štiri vogale in    njegove    dolžine je bilo toliko, kolikor je
dolžine je bilo toliko, kolikor je    njegove    širine.
Po sredi    njegove    ulice in obákraj reke pa raste drevo
Po eni od različic    njegove    izpovedi naj bi ženska ušla iz avtomobila,
nasmehom, kakor jih prodajajo ljudje    njegove    vrste’, toda pesem je ostala v srcu
pretresel in pogledal sleherni košček    njegove    obleke in jo metal na posteljo.
Iz    njegove    polne duše kaplja pesem v jesensko
Široki so zamahi    njegove    roke in na široko pada seme.
molči, ker se boji, da ne bi kdo omenil    njegove    Gilde.
sveže preorani zemlji ter kanila na dno    njegove    žalostne in užaljene duše.
Tudi    njegove    obleke se ni sramoval; vštric njega
Čisto na dnu    njegove    duše je ležala zakopana skrivna misel.
vojne in se je potem točilo vanj vse do    njegove    smrti.
Takrat sem se spet spomnil Strežka,    njegove    sreče in Tinke.
branili, da bi kri in mast ne razgnali    njegove    zabuhle glave.
smrti krepko lotil popivanja - in ker    njegove    stare ni bilo več med živimi, da bi
bila zibelka devetim otrokom in grob    njegove    žene.
slutnja vztrepetava tudi na obrazu    njegove    matere, ki se je včeraj nenadoma sama
gospodinja je našla v mleku rjave sledi    njegove    tobačne sline.
   Njegove    hoje ni slišala, slišala pa je njegovo
Zapisujem si doneče, toda prazne besede    njegove    napitnice.
dvorišče, nato sem slišal rezko sikanje    njegove    žage in še bolj rezko žvižganje obliča.
- In    njegove    mame tudi ...
ubogali samo iz prizanesljivosti do    njegove    mladosti in ne iz spoštovanja ali
fotografiji: fotografija priletne ženske,    njegove    matere, in fotografija mladega dekleta
fotografija mladega dekleta z vencem v laseh,    njegove    neveste.
vendar vse tiste dobrote prišle iz    njegove    domovine, iz tiste lepe, velike hiše
njega, posebno še, ko smo se spomnili    njegove    primere s krožnikom.
zdaj kakor začaran buljil v razporek    njegove    odpete srajce, iz katere je silila
Smrt po golem naključju, brez    njegove    volje in brez zunanjih sil!...
pred njim vse grdobije in vse muke    njegove    zaljubljenosti iz otroških let.
Janez, France in Tone, po vrsti in z    njegove    strani...
poskakoval, ker je tako zahteval ritem    njegove    pesmice, ki mu jo je bila zložila hroma
je tako trdo, da se je včasih izpod    njegove    lesene noge, ki je bila okovana s konjsko
da je nemara tudi to ime samo plod    njegove    domišljije.
sila ni poslušala oblikovnih ugovorov    njegove    pameti, temveč se je pripravljala na
besed, njegovega čudnega glasu in stiska    njegove    roke, kar je bilo še najbolj čudno,
Otresla se je    njegove    roke, se spustila na tla in počasi
Mar si ti gospodar    njegove    duše in njegovega srca?
izrekel sožalje, ta pa očitno ni razumel    njegove    kretnje.
zagrnila prsi in s pogledom pričakovala    njegove    besede.
Takšno je bilo življenje    njegove    matere Rodice, pa se je tudi njemu
Tako zaničljivo obravnavanje    njegove    zemlje je Bouvardu vzelo precej veselja,
Opis    njegove    osebnosti.
mostova v Lyonu sta zanj pogubna in    njegove    sreče je konec pred sèvrskim mostom.
Duhovnik se je rahlo dotaknil    njegove    rame.
Našli so ga v kotu    njegove    sobe, sedel je v naslanjaču, ni si
razjezila, postala žaljiva, se norčevala iz    njegove    zunanjosti, njegovega trebuha.
Nekdo si je želel    njegove    smrti in to ga je navdihnilo z resnimi
zbuditi fantovo domišljijo in stene    njegove    sobe je prelepil s slikami, ki so prikazovale
na hrbet, vlekla ga je za lase; iz    njegove    zajčje ustnice se je norčevala tako,
predrzen, da je nastavil past poleg    njegove    hiše, da si je lopov mislil, da ga
hoteč se prepričati o bajnih lepotah    njegove    prestolnice in njegovi modrosti.
vsiliti 1000 rupij, kar je bilo polovico    njegove    plače.
posvetnega in verskega poglavarja in    njegove    vlade v eksilu.
orožjem, so večinoma služili za zaščito    njegove    svetosti in stražili vstopne poti v
ga redili in se tepli zanj, če bi se    njegove    dežele polakomnil kak drug samodržec.
Legenda o izvoru čaščenja Joganatha in    njegove    žlahte v Puriju sega v megleno prazgodovino
onkraj drekov zagledala slamnate strehe    njegove    vasi.
meniha, drugi pa ga po božje časte zaradi    njegove    sposobnosti odpovedati se posvetnemu.
testu vsaj malo spremenilo obnašanje    njegove    psihosomatike, bi ga zgrabil, tako
Indijcu njegovi sosedje ne zamerijo    njegove    materialne revščine, ker so tudi sami
zgoraj, če hoče, da bo pritekla tudi do    njegove    njive.
začneš zavedati na nov način, tako    njegove    lepote in perfektnosti kot tudi spolne
je, da ga precej nervirajo sorodniki    njegove    žene, ki pridejo vsake toliko časa
Če te je zmotil hlad    njegove    definicije dušnih strasti, ti bom prebral
vprašanji, ki mu jih je zastavljala glede    njegove    dualistične razlage odnosa med duhom
tesni zvezi z avtorjevim razmerjem do    njegove    zaročenke Regine Olsen:
tako daleč, je prekinil, ne da bi se z    njegove    strani zgodilo najmanjše zbližanje,
sem te samo opozoriti na ranljivost    njegove    filozofije... ob tem pa sem prepričan,
preroštev, ampak so preprosto ravnodušni do    njegove    ”edine resnice“ - kajti prav to jim
konkretnega projekta idealnega Milana in    njegove    antropične geometrije.
pojmovanju absolutnega časa, saj je iz    njegove    filozofske sholije razvidno, da ga
oblike prostora, ki so prvotnejše od    njegove    metrike.
Kantovega nauka o prostoru in času oziroma    njegove    ”transcendentalne estetike“ je trditev,
zapleta v shematiko, vendar sem sredi te    njegove    neusmiljeno sistematične dialektike
teorijo relativnosti, ki se v odnosu do    njegove    poznejše splošne teorije relativnosti
še dlje nazaj, vse do Kartezija in    njegove    ”groze pred praznino“ (horror vacui).
vrtinec... vseeno v katero smer, le proč od    njegove    mirujoče osi, proč od matične ladje
problem Brunove kozmologije, a ne samo    njegove   , temveč sega daleč naprej, prek Newtona
končen in da je popotnik prišel do    njegove    meje, saj je ”zunanji“ prostor onstran
celoto Spinozove filozofije, in ne samo    njegove   , tudi Aristotelove, Leibnizeve, Kantove...
sva midva le neznatni faseti znotraj    njegove    neizmernosti, kako tedaj veva, kakšen
posamezne fasete pa so bliže ali dlje od    njegove    absolutne popolnosti.
spomni, Janez, da poiščem ta odlomek iz    njegove    knjige, da ga boš vnesel v zapiske
več, argument, da v Vesolju zaradi    njegove    ogromnosti kar mrgolijo civilizacije,
Poglejmo zdaj nekaj značilnih stavkov iz    njegove    knjige O mnoštvu svetov (On the
dosedanjem dojemanju študija, predvsem    njegove    vsebine.
Toda tega vidika    njegove    pobožnosti ne smemo jemati preveč dobesedno,
kinovstopnic, priljubljenost Froda in    njegove    druščine pa je v dveh letih izjemno
čvrsto komponirane novele Aleša Čara iz    njegove    zbirke V okvari, človeško in literarno
ampak zmagoslavje slovenskega jezika,    njegove    vitalnosti, gibkosti, zvočnosti in
Zadnji stavek    njegove    Velike simfonije v C‐duru pa je veliko
razlagalec Hegla (učitelj Sartra in    njegove    generacije) Alexadre Kojève, tisti,
mar obstoječega posvetnega reda in    njegove    oblasti.