Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcmeže1 (371)


ali pa bo drugačna od nje in bo torej    njegova    poslanica brez pomena.
se približuje, orjaški in grozljiv,    njegova    brzostrelka je drdrala in zdelo se
avtomatično pištolo - igračko, medtem ko je    njegova    sestra, kakšni dve leti mlajša, delala
mislil, deset ali enajst let star, ko je    njegova    mati izginila.
ni mogel določno spomniti časa, ko    njegova    dežela ne bi bila v vojni, vendar pa
Winston,    njegova    mati in oče, so si našli prostor na
Mlada ženska, verjetno    njegova    tajnica, ki je sedela s hrbtom proti
Vsa    njegova    pojava je do take mere delala vtis
verjetno še vedno, kajti kolikor je vedel,    njegova    žena še ni umrla.
podobno zapeljevanju, pa čeprav je bila    njegova    žena.
sodobno življenje nista resnično značilna    njegova    krutost in negotovost, ampak preprosto
krutost in negotovost, ampak preprosto    njegova    revščina, umazanost in ravnodušnost.
skoraj enako velikanska ženska. verjetno    njegova    žena; skupaj sta sestavljala skoraj
Kamorkoli se je premaknila    njegova    roka, povsod se je upiralo toliko kot
bistvo - kretnjo, ki jo je napravila    njegova    mati in ki jo je trideset let kasneje
bo sebičen in naj se spomni, da je    njegova    sestrica bolna in da tudi potrebuje
   Njegova    sestra, zavedajoč se, da so jo nečesa
Ko se je vrnil, je    njegova    mati že izginila.
   Njegova    trdna postava se je dvigala nad njiju
sestavljena podoba temne spalnice, kjer je    njegova    mati preživela svoje poslednje dneve,
znanstveno raziskovanje še nadaljuje, je to    njegova    poglavitna naloga.
lastni prav, od katerih je odvisna    njegova    morala, bi morda izhlapele.
in uporne misli, pa vnaprej zaduši    njegova    zgodaj pridobljena notranja disciplina.
Lahko bi bila, je pomislil Winston,    njegova    mati.
   Njegova    celica je mogla biti sredi poslopja
Zdelo se je, da ga je    njegova    moč skoraj zbila s tal.
Bil je čas, ko se je    njegova    zavest, celo tiste vrste zavest, ki
   Njegova    edina skrb je bila odkriti, kaj želijo,
tudi zasliševalci morali vedeti, da je    njegova    žena živa.
mu je, da se je bolj spremenil kot    njegova    notranjost.
sinekuro, bolje plačano, kot je bila    njegova    prejšnja služba.
nekih ruševin in ga je osupnila ne le    njegova    teža, ampak tudi togost in okornost,
To je bilo njegovo življenje,    njegova    smrt in njegovo vstajenje.
   Njegova    mati mu sedi nasproti in se tudi smeje.
   Njegova    sestrica, premlada, da bi razumela,
Ministrstvu ljubezni, vse je bilo odpuščeno,    njegova    duša bela kot sneg.
»Potem ne more biti    njegova    naloga škodovati, dragi Polemarh, ne
Mogočno se je glasila    njegova    beseda:
Ker je to    njegova    zmožnost.
drugih se posamezniku ni treba zanimati,    njegova    dolžnost je marveč, da vse življenje
prijatelj, z dušo zapoveduje duši; zato    njegova    duša ne sme od mladih nog odraščati
lastnine in da se nikomur ne odvzame    njegova    lastnina?«
mraz in druge nevšečnosti, je vendar    njegova    jeza na tega tolikanj manjša, kolikanj
tolikanj manjša, kolikanj plemenitejša je    njegova    narava; ta je namreč po njegovem mnenju
   Njegova    volja - to hočem povedati s tem - se
»Sta    njegova    sposobnost in pomen ista, kakor ju
pokvarijo in slepijo; in vendar je    njegova    ohranitev več vredna kakor rešitev
In    njegova    duša ne gleda ne navzgor ne navzdol,
»No, in kako poteka    njegova    nadaljnja pot...?«
najraznovrstnejše užitke, se začne    njegova    preobrazba v demokratičnega človeka.«
Zanjo je    njegova    trdnjava zaprta.
hraber, plemenit, razumen ali bogat;    njegova    sreča pa je v tem, da mora, hoče ali
mora biti tudi v njem enako stanje:    njegova    duša mora biti zapolnjena s suženjstvom
ne živi tiran v podobni ječi, če je    njegova    narava takšna, kakor smo jo opisali:
»Poskusimo ga dobrohotno prepričati -    njegova    zmota namreč ni namerna - in ga vprašajmo:
»Da, to je    njegova    naloga.«
obrzdati, ki mu ne dovolimo, čeprav si    njegova    narava to želi, da stoka in toži -
rojstvom Jezusa Kristusa je bilo takóle:    njegova    mati Marija je bila zaročena z Jožefom.
Videli smo namreč, da je vzšla    njegova    zvezda, in smo se mu prišli poklonit.«
Zadosti je dnevu    njegova    lastna teža.«
prišel v Petrovo hišo, je videl, da    njegova    tašča leži in da ima mrzlico.
še govoril množicam, so stali zunaj    njegova    mati in njegovi bratje; radi bi bili
Ali ni    njegova    mati Marija?
obraz se je zableščal kakor sonce in    njegova    obleka je postala bela kakor luč.
Kadar postane    njegova    veja že mužévna in listje odganja,
pa je sedèl na sodnem stolu, mu je    njegova    žena poslala sporočilo:
»   Njegova    kri na nas in na naše otroke!«
   Njegova    podoba je bila kakor blisk in njegova
Njegova podoba je bila kakor blisk in    njegova    obleka bela kakor sneg.
Tedaj pridejo    njegova    mati in njegovi bratje.
drevo pa naj vas nauči: kadar postane    njegova    veja že mužévna in odganja liste, veste,
Bil je iz Abíjeve duhovniške skupine,    njegova    žena pa je bila izmed Aronovih hčera;
Ko je bila na vrsti    njegova    skupina in je opravljal duhovniško
Po teh dneh je    njegova    žena Elizabeta spočela.
nameravali dati ime Zaharíja, toda    njegova    mati je posegla v besedo in rekla:
zagledala, sta bila presenečena in    njegova    mati mu je rekla:
   Njegova    mati je vse, kar se je zgodilo, ohranila
Strmeli so nad njegovim naukom, kajti    njegova    beseda je razodevala oblast.
Prišli pa so k njemu    njegova    mati in njegovi bratje, toda zaradi
podoba njegovega obraza spremenila in    njegova    obleka se je belo bleščala.
Ko je vino pošlo, je rekla Jezusu    njegova    mati:
   Njegova    mati reče strežnikom:
Potem je šel dol v Kafarnáum in z njim    njegova    mati, njegovi bratje in njegovi učenci;
iz njega pil sam, njegovi sinovi in    njegova    živina?«
In tudi    njegova    beseda ne prebiva v vas, ker ne verjamete
nobeden ni stegnil roke po njem, ker    njegova    ura še ni prišla.
Toda nihče ga ni prijel, ker    njegova    ura še ni prišla.
in kaj naj oznanim, in vem, da je    njegova    zapoved večno življenje.
praznikom je Jezus vedel, da je prišla    njegova    ura, ko pojde s tega sveta k Očetu.
Poleg Jezusovega križa pa so stale    njegova    mati in sestra njegove matere, Marija
Nihče ni trdil, da je to, kar ima,    njegova    last, temveč jim je bilo vse skupno.
in si pridržal nekaj izkupička in    njegova    žena je vedela za to; drugi del pa
Minile so kake tri ure in prišla je    njegova    žena, ki ni slutila, kaj se je bilo
bi se, kadar je šel Peter mimo, vsaj    njegova    senca dotaknila katerega izmed njih.
posrečilo priti kdaj do vas, če je to    njegova    volja.
tega, kar predpisuje postava, mar ne bo    njegova    neobreza veljala za obrezo?
ki opravičuje brezbožneža, temu se    njegova    vera prišteva v pravičnost.
izročil satanu v telesno pogubo, da bi se    njegova    duša rešila na Gospodov dan.
malikovalnici za mizo, ali ga ne bo    njegova    vest zavêdla, da bo jedel, kar je darovano
božji milosti pa sem to, kar sem, in    njegova    milost, ki mi je bila dana, ni ostala
»Razdelil je, dal ubogim,    njegova    pravičnost ostane vekomaj.«
ko je osebno navzoč, pa je šibek in    njegova    beseda zanič.«
   Njegova    stvaritev smo, ustvarjeni v Kristusu
   Njegova    hiša pa smo mi, če ohranimo zaupanje
Sonce namreč vzide in    njegova    pripeka travo posuši.
   Njegova    božja moč nam je podarila vse, kar
gledal in poslušal iz dneva v dan, je    njegova    pravična duša trpela.
grešniki, delamo iz njega lažnivca in    njegova    beseda ne živi v nas.
drugega ljubimo, živi Bog v nas in je    njegova    ljubezen v nas popolna.
zakaj prišla je Jagnjetova svatba in    njegova    nevesta je pripravljena.
   Njegova    dolžina, širina in višina so bile enake.
tujini z doplačilom zavaroval, da ga    njegova    domača zavarovalnica pri izplačilu
Na temnosivem asfaltu se je bočila    njegova    dolga, kriva senca.
bosih nog mu curlja kri, zakaj mehka je    njegova    koža in nežna, in ni se še privadil
Neda je bila    njegova    ljubezen.
Predlanskim je izšla    njegova    prva zbirka ‘Primorske novele’
V jeseni izide    njegova    druga zbirka novel ‘Bratje in sestre’
izide pri Mladinski matici v Ljubljani    njegova    daljša pravljica ‘Brkonja Čeljustnik’,
še ne bo vrnil za to Velikonoč, ker    njegova    velika nedelja ni od tega leta.
In morda ne ve, da je ta duh    njegova    zemlja.
In kakor enkrat, zveni tudi danes    njegova    prerokba nad njenimi valovi.
bom zraven na sveti večer, ko se bo    njegova    pesem prvič igrala, se je čudila sama
kakor bi že vendar začutil, da je edina    njegova    rešitev v zaledju.
svet nič več prelestna in prav nič več    njegova   !
s tem potrditi, da izvira odtod vsa    njegova    nesreča in tudi, da je s tem opravičeval
   Njegova    stara slabost je, da je vedno čutil
je še pred časom upokojen in tako je    njegova    družina živela nekaj let precej klaverno:
človek ga lahko obrača na vse strani, in    njegova    oblika ostane neizpremenjena.
kakršen je pač njegov družabni položaj,    njegova    zahteva po korenitem, nevarljivem sredstvu
tako je v teh mrkih dneh napolnjena    njegova    duša z obupom in s sanjami in ne občuti
nemara je čisto na robu propada in ji je    njegova    pomoč že skrajno potrebna.
   Njegova    preteklost je neomadeževana: garal
Pravzaprav pa je ta    njegova    aretacija nesporazum in krivica.
je bil star, romal je v sedmi križ,    njegova    obleka ni bila prida in tudi bogastva
Ernest je dobro »delal« in Martin je bil    njegova    zvesta »roka«.
Vendar vse to ni bila    njegova    poglavitna skrb.
   Njegova    hči sem, nemara tega sploh povedal
Počasi je    njegova    domačija spet zrasla pred njim.
In tako se mu je v teh mislih    njegova    kmetija zazdela kar precej velika.
Iz teh njiv je počasi zrasla    njegova    domačija.
Tam seveda, kjer je    njegova    domačija, se dolina razširi.
»To je    njegova    stvar, saj ste mu vendar grunt prepisali,
Ko se čez dve leti vrne, bo to    njegova    prva skrb.
Ta bo    njegova    čeča.«
   Njegova    roka je bila gladka in hladnozoprno
pretresljivih globin, ki jih je dosegla    njegova    preprosta in nekoliko skaljena pamet;
razmišljal je tako dolgo, dokler se    njegova    sestra iz lastne skušnje ni spomnila,
   Njegova    smrt pa je bila vsekakor nespodobna,
bilo nič, pač pa jim je prav prišla    njegova    revščina.
sicer niso osiveli lasje, ker je bila    njegova    glava že dolga leta gola kakor koleno,
   Njegova    boljša tretjina, kakor so vaščani imenovali
tam kak potres, ker ima novo hišo,    njegova    hiša pa je stara že dvesto let in bi
je tri dni gledal luč sveta, že je    njegova    mati za vedno zatisnila oči.
je po čelu in stresal glavo - toda    njegova    pamet je spala spanje pravičnega in
Vencu    njegova    bolezen kar ni dala miru.
   Njegova    očetovska strast pa je bila tako nepotešljiva,
blizu cerkve v kleti velikega kmeta in    njegova    lastnica je bila Kočarica, ki je po
je vrtel okrog »svoje stare« - in »   njegova    stara« mu je skuhala črne kave in mu
Venc se je ozrl v Petra, toda Petra je    njegova    bridka pesem, ki mu jo je narekovala
domovine, ker je njegovo telo kakor tudi    njegova    pamet za dobrega vojaka nekoliko prerahla.
In Vencu ni    njegova    zameglena pamet prav nič koristila,
Tista žalost je bila pravzaprav tudi    njegova    edina sladkost.
   Njegova    hiša je čepela ob vodi kakor stara
pretresljivih globin, ki jih je lahko dosegla    njegova    preprosta in nekoliko skaljena pamet,
okrenil od doma, da bi ne videl, kako bo    njegova    boljša polovica vsak čas pomerila pot
soteski stopili iz hiše stari Pečan,    njegova    hči Nanca in sinova Nace in Rudi.
se je na tihem veselil, da bo tudi    njegova    najmlajša »poguznjenka«, kakor je v
preklel Banjaluko, kjer je baje živela    njegova    pobegla žena, in kočija je švignila
Gospod Mavricij Plesničar, namreč, in    njegova    sestra Tina, ki mu je gospodinjila,
   Njegova    žuljava roka pa je krožila nad otrokovo
samo to, da je v oknu Modrijanove hiše    njegova    mati in da ga mati gleda.
konjske podkve na peto!" tolaži Dragiča    njegova    lastna dobra misel.
to?" se zdaj že globlje nekje vprašuje    njegova    zavest.
Potem je zamahnil z roko, kakor je bila    njegova    navada, in vsi smo umolknili.
naenkrat zamahnil z roko, kakor bi bila    njegova    roka in revolver iz enega kosa železa,
Negretti, poštar Michele Sabbadini in    njegova    mati.
Ves je nebogljen, kakor bi že    njegova    šibka postava govorila,
Toda    njegova    pamet kljub temu vidi samo golo dolžnost,
mu pogledala v oči; zdaj ni bila več    njegova    kravja dekla, zato je lahko govorila
   Njegova    krava, Tinčeva krava, ki jo je pasel
gostilničarjevega zariplega obraza,    njegova    kratka roka pa se trese in z naperjenim
OBREKARICA,    njegova    žena (65 let )
TRAVNIKARICA,    njegova    svakinja (40 let )
otroški ponos, kakor bi bila vsa grapa    njegova    last.
Petra, ki je bil bled in razmršen;    njegova    srajca je bila raztrgana in umazana.
Peter, bled in izmučen, se je zravnal:    njegova    kodrolasa, lepa, svetla glava se je
»Hudo je, hudo ...« je še pihnil in že je    njegova    okrogla, siva glava ležala na mizi.
velikansko, vznak ležeče Matičevo telo;    njegova    glava je počivala na temno rdeči blazini,
zamaknil v lonec; po mleku se je razlivala    njegova    rjava tobačna slina.
zakrival ga je s svojim tršatim telesom,    njegova    glava pa je bila nad njim in je nihala
vsa dekleta - in najlepša je postala    njegova    ljubica.
To je bila    njegova    stara navada, zakaj voda po njegovem
Hotejec je prižgal vžigalico in    njegova    koščena, trepetajoča roka jo je počasi
črhnil niti besede, saj je to bila    njegova    skrita bolečina.
To ni bila    njegova    stvar.
ni bil več Janez, bila je komaj še    njegova    senca:
-    Njegova    je.
   Njegova    postava se
   Njegova    koža je bila debela, zato ga ni bilo
začutil, da se v mamini sobi spet odloča    njegova    usoda.
vprašal brez vsakega uvoda, kar ni bila    njegova    navada, ali je že kaj razmišljal o
kretnjo povedati, da je pač takšna    njegova    usoda.
   Njegova    glava je bila zabuhla in okrogla kakor
Sredi veže je stala samo    njegova    velikanska miza, ki je bila še vsa
   Njegova    siva glava je ležala na tako visokem
Zbogom ... - sem zašepetal v mislih in    njegova    bela krsta je utonila v mojih solzah.
-    Njegova    mati.
nažganim Nemcem, je bila že vsa vas    njegova   .
Vsa    njegova    norost pa je bila v poglavitnem v tem,
   Njegova    mati je obljubila, da bo poslala po
Petra, ki je bil bled in razmršen;    njegova    srajca je bila raztrgana in umazana.
Peter, bled in izmučen, se je zravnal:    njegova    kodrolasa, lepa, svetla glava se je
Travnikarjev stric se je še bolj zdrznil - in    njegova    roka se je nehote vzdignila.
palico, kasneje pa, ko se je razvila    njegova    nenavadna telesna moč, so priznali,
In bolj ko je nakladal, bolj je    njegova    nezaposlena moč
   Njegova    močna brada je bila preklana, čemur
so mu vaški otročaji nagajali, se je    njegova    nesrečna mati zmeraj prepirala s sosedami;
bitje in tudi pamet je imel drobceno,    njegova    dušica pa je bila dovolj prostorna,
mrzli rdeči zarji naproti odplavala    njegova    pesem, ki jo je zapel s toplim glasom:
bobneč, kakor bi govoril iz soda, pa tudi    njegova    moč je bila precejšnja, zato so se
delo ni bil sposoben, zato je bila    njegova    mladost zares bridka.
   Njegova    najljubša šala je bila zamenjava.
   Njegova    glava je bila prepolna najrazličnejših
ves živ, kakor je bila živa in vesela    njegova    pisana srajca.
precejšnjim romantičnim navdihom; da je bila    njegova    satirična žila tako močna, da je včasih
   Njegova    podoba je bila bolj jasna in čista,
Še    njegova    senca ne more biti.
ni niti za hip pomislil, kakšna bo    njegova    smrt.
In prekleta    njegova    baba!« je zarohnel Peter Majcen, jezno
tako nenadno, kakor bi res ne bila    njegova   .
nato Tilčke, kakršno je bila ustvarila    njegova    domišljija.
   njegova    pot jasna tudi njej.
In mar bi ga    njegova    prva tako čakala, če bi se vračal s
vajena, in spomnila se je, kako je    njegova    plečata postava gazila sneg, kako se
- Takšna je    njegova    navada.
tako star in raztresen, ali pa je vsa    njegova    pozornost prikovana k eni sami misli,
predse in spet se je tiho oglasila    njegova    pesem:
tukaj?« si je rekel Peter Majcen in    njegova    roka je kar sama segla po kozarec.
   Njegova    podoba je bila jasna in lepa.
daljavi, v beli, ledeni tišini, zašepetala    njegova    duša.
In tudi    njegova    žena -«
   Njegova    prozorna senca je skoraj pošastno švignila
In zato bi lahko rekli, da je Rodica    njegova    mati.«
Vedel je, da je prišla    njegova    zadnja ura.
trpljenje cvetijo maki rdeče kot daje    njegova    pesem polju življenja sijaj, pa čeprav
v ekspeditu, kajti všeč mu je bila    njegova    pisava.
   Njegova    edina zabava je bila, da je ob nedeljah
Vpričo še tako upravičenih zahtev je    njegova    žena kričala kot jesihar.
Ko sta ga vprašala, kakšna je    njegova    cena, je v odgovor pobesil glavo.
   Njegova    žena je prosila za kozarec žganja,
Mar je znanost mogoče samo    njegova   ?
   Njegova    nevednost je bila tolikšna, da je pritisnil
   Njegova    mati je bila beračica in vsako jutro
Toda ker je bil fant ob kosilo, je    njegova    mati zagnala vik in krik.
In ko je videl, kako ju je prevzela    njegova    učenost, je rekel:
Ta    njegova    skrb za Hebrejce mi gre že na živce!«
   Njegova    zadržanost je bila tolikšna, da je
   Njegova    igra je izražala delirij čutov, očitke
katerega zakonitosti so nam neznane, kajti    njegova    geneza je skrivnosti polna.
   Njegova    žena z ruto na glavi je dojila otroka.
In    njegova    žena pere za cerkev!«
   Njegova    podoba je,’ piše Bossuet.
misli vsebuje vse mogoče univerzume,    njegova    misel pa je tudi zajeta v substanci.
prav nič razumel na kuho in tokrat je    njegova    večerja prekosila vse dotedanje.
»Vendar je tam opisana    njegova    smrt.
je posvetila svetemu Jožefu, kajti    njegova    pomoč je odlična pri spreobrnjenjih.
   Njegova    največja hiba, ki sta jo sicer dobro
»   Njegova    oblast ni zaradi tega nič manj absolutna.«
Tudi    njegova    sestra je bila ponosna na hvalo in
»   Njegova    mati je obupana, njegova obleka je
»Njegova mati je obupana,    njegova    obleka je raztrgana, njegovo zdravje
Toda    njegova    surovost ju je navdajala z grozo.
omogoči, v nasprotnem primeru bi ga    njegova    lastna aristokracija odstranila.
   Njegova    funkcija je bila, da jih popelje v
identitete in nagonsko čutili, da utegne    njegova    vrnitev pomagati nazaj h kulturni tradiciji,
katerih so navedeni podatki o padlem in    njegova    slika pred odhodom na fronto, nekaj
Duradove linije, ki so jo Angleži in    njegova    vlada določili kot mednarodno mejo.
Videti je bilo, da je to    njegova    običajna praksa, kot tudi pri mnogih
   Njegova    naloga je tudi, da moli, da bi se odklonili
mlademu fantu, ki se je tresel v mrzlici,    njegova    noga, povita v cunje, je bila videti
od prijatelja v Islamabadu in da je    njegova    dolžnost, da mi kako pomaga, če ne
brutalnimi represalijami, je začutil, da    njegova    vloga posvetnega in verskega vodja
V prepričanju, da je    njegova    dolžnost preprečiti klanje med svojimi
posebnem prostoru pod milim nebom, samo    njegova    svetost Dalaj Lama je imel sedež pod
energije; električni naboj Purija,    njegova    čarovnija je morda prav v teh intenzivnih
po sipinah navzgor, tam zadaj da je    njegova    ribiška vas, pokazal mi bo, kako žive.
   Njegova    mama, lepa kot sonce, je pritekla s
vendar do zmage ni prišlo, ker se je    njegova    vojska razbežala.
   Njegova    najdražja lastnina so mu bili zaporniki.
skoraj zamrl in v glavnem tako tudi    njegova    arhitektura, plodna tla pa je našel
naju je zbližalo kot tovariša), vendar    njegova    kozmična moč kljub temu ni zatajila,
   Njegova    filmska industrija naivnih pozab za
okoli njega začeli zbirati iskalci, je    njegova    prijateljica, ali kot jo je sam predstavil
   Njegova    jasna navzočnost je očitno izražala,
jasna navzočnost je očitno izražala, da    njegova    duša ni izmaličena in utesnjena na
meditirajo ljudje, ki jih privlači    njegova    misel, po sveti gori Arunachali, za
najboljši način služenja denarja, saj    njegova    družina nima nobenih zvez.
   Njegova    generacija je obremenjena z vojno,
ko je ves svet iz sebe in se pokaže    njegova    najbolj vulgarna bit, ampak tudi samega
   Njegova    žena je zaklala kokoš.
načel še noben politični sistem, čeprav    njegova    kohezivnost seveda slabi s prihajajočim
Tam v Benoi mora biti Bruno in    njegova    barka in tam čez je Avstralija.
   Njegova    dominantnost nad ostalimi becki je
   Njegova    žena je bila še hujša, mrtev človek
podobnega... saj je znano, da se je tudi    njegova    resnična mladostna ljubezen imenovala
nedvomen, vendar zgolj ”točka“ gotovosti,    njegova    logika zdi še tako jasna & razločna,
Descartes spozna, da    njegova    nedvomnost izvira iz miselnega deja,
živo spominja - tudi takrat, ko je    njegova    duša premogla dovolj zdrave moči, da
neizbežnosti alternative in prav v tem je    njegova    ”zapadlost“ svetu, njegova ”nesamolastnost“,
v tem je njegova ”zapadlost“ svetu,    njegova    ”nesamolastnost“, kot bodo pozneje
Menim, da se ta    njegova    neusmiljenost pojavi v trenutku, ko
pa me pri Kierkegaardu še bolj kot    njegova    pretirana verska gorečnost moti to,
   Njegova    deseta definicija v Povzetku meditacij
Takole se začne    njegova    zgodba:
Nadalje, kaj je    njegova    narava?“ [Aristotel (2), 217b32-33]
se mora namreč nekdo zavedati, da je    njegova    ali njena sedanjost prav zdaj.
je zaporedje, je različen [...], toda    njegova    podlaga <hypokeimenon> je identiteta“
zaveda svojega bivanja, tam, kjer se    njegova    bližina edino resnično vtisne v spominu,
ne vedo natanko, kakšne ”oblike“ je    njegova    ukrivljenost, in dopuščajo tudi možnost
eksperimentalni trikotnik že tako velik, da je    njegova    osnovnica četrtina ekvatorja in njegov
sledi evangeljskim prostorom, ki jih    njegova    mlada duša na novo odkriva v Tintorettovih
rečeno, če mornar hodi po ladji, je    njegova    hoja relativno gibanje glede na ladjo
Od tod    njegova    trditev, da je vrtenje absolutno in
zdaj že bivšega polena, da se razpre    njegova    žareča sredica, in nanjo položi že
Newtonu me preseneča, kako tesno je bila    njegova    fizika prepletena z metafiziko in teologijo.
trajanje sega od večnosti do večnosti,    njegova    prisotnost od neskončnosti v neskončnost;
eno najbolj pretresljivih mest... kjer    njegova    odličnost grof von Swedenborg zapiše:
konec poti znan, to je namreč sama    njegova    absolutna filozofija, pri Plotinu in
kontrapunkta, je končen - četudi    njegova    meja ni vselej jasna, saj horizonti
fenomenološke redukcije tako kot vsa    njegova    predmetnost?
300.000 km na sekundo - tudi če je    njegova    pot poševna. ...
katerem je somišljeno gibanje sistema,    njegova    masa, energija, vse v odnosih do
našega župnika vprašal, ali vé, zakaj mi    njegova    ekscelenca ne odgovoré, se mi je smejal,
”oplazi“ naše Osončje, pri čemer se    njegova    smer komaj kaj spremeni; kajti če bi
Če pa je signal kontinuiran, je    njegova    svetloba vse bolj premaknjena proti
zgolj ekstrinzično, kar pomeni, da je    njegova    usmerjenost določena ”zunanje“, z razporeditvijo
Lewisovo obrambo je treba reči, da se    njegova    rešitev dedka navezuje na ”brezčasno
resnica ”opoldne“ pogosto drugačna kot    njegova    resnica ”zvečer“ - večini ljudi je
duše sveta <anima del mondo>, ki je    njegova    vesoljna forma. [...]
Značaj božanskega je    njegova    univerzalnost, ki izključuje sleherno
Kakšna pa je    njegova    oblika?
ne misli na nič manj kot na smrt; in    njegova    modrost ni premišljevanje o smrti,
filozofski refleksiji lepote, vendar je    njegova    misel daleč od tega, da bi bila sama
”Schelling trdi, da je    njegova    filozofija kot takšna vedno že znotraj
božji skritosti, v transcendenci, je    njegova    in obenem človekova svoboda.
prvotno zamislil, kar potrjuje tudi    njegova    izpeljava cogita iz metodičnega dvoma
vsekakor pa mora biti zelo veliko, kajti    njegova    velikost je določena s številom (oziroma
mislil, na katere tablete, in če je to    njegova    blodnja, zahtevam javno opravičilo
pa sta predlagani koncept zakona in    njegova    vsebina v kar največji meri plod sodelovanja
aferi, da župan odstopi oziroma če je    njegova    stranka vpletena v korupcijsko afero,
tabor, Berlusconi pa je storil vse, da    njegova    koalicija ne bi razpadla in bi sam
   Njegova    zgodnja dramatika obravnava partizanstvo
hitrosti« in nikoli dovolil, da bi se    njegova    država v Uniji znašla v drugorazrednem
Ali pa je bila    njegova    vloga bolj posredniška?
poslanskih sedežev, ki jih je osvojila    njegova    stranka skupaj s kandidati Demokratskega centra
V letu dni se je    njegova    vrednost v primerjavi z dolarjem povečala
dve uri čakal, da je iz službe prišla    njegova    partnerica in mama umorjenih deklic,
V Spodnjih Ivanjcih sta mladenič in    njegova    znanka poskrbela za razburljive trenutke
Drugi pa je John Irwing in    njegova    knjiga Eno leto vdova.
bo tudi ta pripomogla h temu, da bi    njegova    ekipa pokazala svoj najboljši obraz.
proti sarsu in gospodarskemu zamiranju    njegova    priljubljenost v Hongkongu drastično
pameten in izobražen je, kakšna je    njegova    sposobnost presoje in samostojnega
odločanja, koliko jezikov govori, kakšna je    njegova    čustvena inteligenca, kako zna komunicirati
zaporu, kamor bolj ali manj spada tudi    njegova    stranka.
trenutku Šešelj le haaški obtoženec,    njegova    stranka pa bi kvečjemu sanjarila o
Najemnina, ki jo lastniku nudi    njegova    lastna nepremičnina, resda ni obdavčena,
Pomislita, kako bi bilo, ko bi se    njegova    visokost odzvala na prvo besedo.
   Njegova    izkušnja je, da njegovo mnenje v resnici
   Njegova    podoba je postajala prevelika, njegovo
izginotju 1521. je čutil, da je prišla    njegova    ura.
Še    njegova    zadnja pridiga v Eislebnu, tri dni