Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcmežd4 (1)


Bermudskega trikotnika imamo v slovenskem prevodu še dve    njegovi    knjigi: Atlantido in Brez sledu.