Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcmežd1 (2)


   Njegovi    črni zenici se lesketata sredi sinje
Spinozova Etika v slovenskem prevodu, pa    njegovi    Dve razpravi, izšli v zbirki Analecta,