Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcemp3 (1)


vsakogar zaprta v tistem, kar godi    njegovim    interesom.