Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcdsp6 (1)


razburjena sta bila, ko se je pred    njunimi    vrati ustavila kočija gospoda de Favergesa!