Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcdsp5 (2)


izpovedal vse, kar se je zgodilo na    njunih    srečanjih, vse kar ji je rekel on ali
se pač ne more lotiti študija šele v    njunih    letih.