Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcdsp2 (3)


Iz    njunih    teles ne bo nikdar prišel otrok.
takšna vprašanja malo čudna za gospoda    njunih    let.
gotovo ni bila primerna za človeka    njunih    let; opustila sta jo, nista se upala