Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcdse4 (11)


njemu, njune črnoborzijanske obede,    njuno    prešuštvovanje, njuna nejasna zarotništva
pravičnosti in nepravičnosti in pri tem    njuno    bistvo spremenili v nasprotje, na zelo
da bi si bili tako glede na njiju in    njuno    razmerje do sreče in nesreče tudi sami
Ti si jima odgovoril na    njuno    vprašanje in tako prišel v razpravi
na peronu, ljudi ni bilo veliko in    njuno    slovo je bilo ganljivo.
To bo zavleklo    njuno    delo.
jima je bil pojasnil estetiko, je na    njuno    vprašanje odgovoril z učenim pismom.
Želja po ženski se je zarezala v    njuno    prijateljstvo.
previdnost se je že drugič razodela v    njuno    dobro.
kakor tudi mirujočo stvar... meril bo    njuno    gibanje ali mirovanje, kolikšno je.“
zavest pomisli - če sploh pomisli - na    njuno    sledenje, izraženo z odnosom prej‐pozneje;