Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcdse3 (1)


Regini in samo njej, ostal je zvest    njunemu    neuspelemu tosvetnemu razmerju vse