Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcdse2 (3)


prideta tja ob istem času kakor kupci    njunega    blaga, potem se morata, dokler sedita
ko porabi svojo dediščino, polasti    njunega    premoženja in ga po svoji volji zapravlja.«
oblast, da zapreta nebo, da v dneh    njunega    prerokovanja ne bo deževalo.