Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcdse1 (13)


imela skrivališče, ki bi bilo res samo    njuno   , nekje pod streho in pri roki, je bila
pravičnosti in pravičnega, kaj je potem    njuno    bistvo?«
kakor po drugi strani nepravičnost,    njuno    nasprotje, vlada nad resnično naivnimi
In tudi v vsem drugem je    njuno    razmerje do kreposti isto?«
Tako je    njuno    srečanje dobilo pomen pustolovščine.
   Njuno    posestvo je obsegalo petnajst hektarov
čisto nič, pogreznila sta se v samoto,    njuno    brezdelje je bilo popolno.
   Njuno    maziljeno vedenje je privlačilo ljudi.
Zato je bilo boleče    njuno    presenečenje, ko se je po osmih mesecih
kajti njun duh je bil potreben dela,    njuno    življenje je moralo imeti cilj.
tosvetnemu razmerju vse do smrti, da bi se    njuno    srečanje lahko ponovilo v večnosti,
čeprav se v ravnem evklidskem prostoru    njuno    gibanje kaže kot vrtenje Zemlje okoli
   Njuno    prijateljstvo pa ni trajalo dolgo;