Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcdsd4 (3)


narodov bodo tri dni in pol gledali    njuni    trupli in ne bodo pustili, da bi bili
blizu skupaj, da se je zagozdil med    njuni    debli.
nikogar na svetu, ki bi prišel gledat    njuni    križanji, četudi s privoščljivostjo