Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcdsd2 (1)


steni sta se risali povečani senci    njunih    teles in ponavljali kretnje.