Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcdsd1 (3)


   Njuni    trupli bosta obležali na trgu velikega
trupli in ne bodo pustili, da bi bili    njuni    trupli položeni v grob.
Tul ločil samo po zvoku, ki sta ga    njuni    imeni sprožili na strunah njegovega